ACASĂ/ Declarații

Platforma DA solicită anularea imediată a ordinului privind majorarea tarifelor pentru transportul interurban de pasageri

09 Ianuarie 2020

Platforma DA este extrem de îngrijorată în legătură cu ultimele majorări precipitate ale tarifelor pentru transportul interurban de pasageri şi consideră că asemenea operaţiuni de interes major pentru fiecare cetăţean al Republicii Moldova nu pot fi făcute în grabă, fără dezbateri publice şi, mai ales, în preajma sărbătorilor când numărul de cetățeni care călătoresc în interiorul țării creşte considerabil. În 7 zile ale noului an în adresa deputaților fracțiunii Platforma DA au parvenit sute de plângeri pe acest subiect!
Scumpirea bruscă a biletelor de călătorie cu 25 % a afectat în primul rând cele mai defavorizate pături sociale, precum persoane cu dizabilități, studenți, pensionari. Aceste persoane sunt nevoite să folosească transportul public interurban mai frecvent decât alte categorii ale populaţiei. A nu se omite şi faptul că din perspectiva accesului la servicii de sănătate, în condiţiile când multe spitale locale au fost închise, distanțele la serviciile spitalicești raionale cu mult mai lungi implică și costuri mai mari, acum, practic, pentru mulţi cetăţeni, imposibil de achitat. Atenționăm că creșterea recentă a tarifelor de transport este net superioară indexărilor și majorărilor planificate ale pensiilor și diminuează considerabil veniturile studenților, bursele cărora au rămas nemodificate.
Riscăm ca toate majorările la plățile sociale, propuse încă de Guvernul blocului ACUM, în foarte scurt timp să fie diminuate prin multiple scumpiri, operate şi admise de Guvernul controlat de Dodon. Ca urmare a lipsei reformelor structurale riscăm perpetuarea economiei monopolizate, înflorirea corupției mari şi aprofundarea penuriei financiare a cetăţenilor ţării noastre.
Platforma DA consideră că procesul de aprobare a unor tarife reale de transportare, care ar acoperi costurile operatorilor din domeniu trebuie în mod obligatoriu sincronizat cu demonopolizarea ramurii transportului, îmbunătățirea substanțială a managementului în domeniu, modernizarea semnificativă a condițiilor de confort în transportul public, lupta intransingentă cu corupția în sistemul de autorizare și control al rutelor interurbane și protejarea specială a celor mai vulnerabile segmente ale populației.
În acest context, Platforma DA cere anularea de urgență a ordinului privind majorarea tarifelor de transport al pasagerilor, iar imediat după anularea ordinului solicită crearea unui grup de lucru cu participarea asociațiilor transportatorilor, sindicatelor și reprezentanților Guvernului și Parlamentului, care în termeni proximi să propună modificări la legislație, asigurând următoarele:
• demonopolizarea domeniului transportului public de pasageri;
• re-proiectarea rutelor naționale și locale în interesul cetățenilor, eliminarea haosului şi a improvizaţiilor incoerente operate de către patronii de rute;
• introducerea unui sistem național de management în transport și eliminarea transportului ilicit de pasageri;
• crearea unui mecanism real de îmbunătățire a confortului în transport, urmat de creșterea treptată a tarifelor;
• introducerea măsurilor de protecție socială suplimentară, menite să atenueze eventuala scumpire a călătoriilor pentru cele mai social-vulnerabile categorii ale populației.
Totodată Platforma DA cere continuarea şi dinamizarea proceselor de demontare completă a tuturor schemelor de corupție din acest domeniu de importanță socială majoră, demarate de guvernul blocului ACUM, precum și elaborarea unui program național integrat de mobilitate pentru Republica Moldova, cu modernizarea sistemului de transport al pasagerilor, implementat cu sprijinul partenerilor de dezvoltare.
Practic, scumpirea tarifelor la transportul de pasageri nu introduce nicio facilitate pentru pasageri. Statul a crescut doar povara fiscală a cetăţenilor sub paravanul economiei de piață, în timp ce costurile guvernării centrale cresc vertiginos şi total nemotivat. De aceea, dacă ordinul de majorare a tarifelor pentru transportul interurban de pasageri nu va fi anulat și nu va exista o abordare complexă a problemei asigurării cetățenilor cu transport confortabil și accesibil, Platforma DA va cere demisia ministrului economiei în baza unei moțiuni simple.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

24 Martie 2020

Platforma DA consideră că Guvernul trebuie să recunoască o stare excepțională în economie! Ur...

La 17 martie, a.c. RM a introdus starea de urgență pe întreg teritoriul național, fără multe discuții legislative, iar după o săptămână de la întroducerea acestuia situația nu inspiră mult optimism. Avem 109 cazuri confirmate de Covid-19, câteva sute de cazuri suspectate și mai multe localități aflate în carantină. Acțiunile întreprinse de către autoritățile statului sunt parțiale și insuficiente. Parlamentul RM a transmis pentru 60 de zile întreaga răspundere pentru administrarea stării de pandemie unei Comisii pentru Situații Excepționale, constituită din membrii Guvernului RM, asupra căreia nu există suficiente sau aproape deloc instrumente de control parlamentar. Din păcate, competențele acestei Comisii pentru Situații Excepționale sunt vagi și interpretabile, iar mecanismul de aplicare a deciziilor sale pare a crea doar ambiguitate. Nu este clar cum sunt separate atribuțiile acestei autorități cu statut excepțional de actualul guvern, care-și păstrează competențele, înafara unei supravegheri parlamentare corespunzătoare prevăzute de Constituție. Nu au fost delimitate atribuțiile Comisiei și Guvernului în această situație de urgență de competențele autorităților publice locale, generând astfel diverse conflicte de interpretare în procesul stării epidemiologice generale. Rămâne neclară situația dreptului Comisiei și Guvernului de a emite ordonanțe de urgență, care substituie legi, pe durata stării de urgență. Nu avem suficiente date plauzibile asupra motivelor instituirii stării de carantină în anumite localități ale țării și nici care sunt limitele de restricționare a unor drepturi fundamentale, inclusiv în ceea ce privește: dreptul la libera circulație (art.27), dreptul la informație (art.34), dreptul la muncă (art.43), dreptul la întruniri (art.4), dreptul la libertatea conștiinței (art.31), dreptul la libertatea opiniei ș ia exprimării (art.32), dreptul la proprietatea privată (art.46), dreptul la asistență și protecție socială (art.47), etc, precum și proporționalitatea unor restrângeri ale drepturilor constituționale, prevăzute în articolele 20-24 ale Constituției RM. Și mai complicată este situația în domeniul economic. Aplicarea nelimitată a restricțiilor în contextul stării de urgență a blocat marea majoritate a întreprinderilor și companiilor private, a suspenda procesul de muncă și producție, generând pierderi imense. Această situație va reduce salariile, va împovăra achitarea ratelor la creditele bancare și dobânzilor aferente acestora, va spori disponibilizarea forțată a angajaților pentru perioade nedeterminate de timp, punând presiuni imense asupra bugetului de stat și capacității de plată a populației. După mai multe apeluri și solicitări ale asociațiilor de business, Guvernul a emis doar niște reacții generale, care nu transmit un mesaj adecvat și credibil, așteptat de către companiile sectorului privat. Fără îndoială, prioritatea #1 este în acest moment viața și sănătatea populației. Ar fi extrem de periculos însă ca în aceste condiții epidemiologice severe să se uite de pericolul unei crize economice de proporții, care ar face mult rău țării și cetățenilor săi. În ultimele zile, Platforma DA a oferit mai multe propuneri și soluții practice pentru a preveni escaladarea unei crize economice. Majoritatea propunerilor noastre sunt foarte apropiate de ideile formulate în mediul de afaceri privat și asociativ. Am solicitat astfel ca Guvernul RM să examineze posibilitatea: re-eșalonării plăților sau prelungire a termenului de calculare și achitare a TVA, a impozitului pe venit, contribuțiilor sociale și medicale și altor plăți la stat, fără aplicarea penalităților și majorărilor de întârziere;

  • scutirii businessului de unele impozite;
  • compensării plăților salariale pentru angajații disponibilizați în perioada sistării activităților economice;
  • prelungirii termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale anuale (2019), lunare și trimestriale, precum și a situațiilor financiare, dărilor de seamă statistice, fără aplicarea sancțiunilor;
  • crearii unor fonduri speciale pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
  • relaxării politicii de creditare bancară prin micșorarea dobânzilor.
Considerăm aceste solicitări justificate și acceptabile în contextul susținerii pe care statul trebuie să-l ofere mediului de afaceri în condițiile crizei pandemice. Admitem că se cer și alte măsuri de sprijin pentru sectorul privat, cum ar fi creditarea directă a agenților economici din partea Guvernului cu dobânda 0. Este important în aceste momente de risc major pentru sănătatea publică în Republica Moldova să luăm decizii hotărâte și corecte în privința susținerii companiilor mici și mijlocii, întăririi încrederii investitorilor străini și locali, calmării băncilor și fermierilor, care au nevoie de fonduri de susținere și garanții la credite, nu doar de încurajări sterile. Platforma DA consideră că Guvernul trebuie să recunoască o stare excepțională în economie, elaborând de urgență un pachet de măsuri, care să prevină aruncarea mediului privat într-o stare generalizată de insolvență, concedieri în masă și falimente dramatice. Guvernul RM trebuie să solicite în mod responsabil și să obțină ajutoare în condiții de criză din partea partenerilor internaționali, mobilizându-și în acest scop toată capacitatea administrativă și politică. Măsurile de prevenire a calamității de sănătate publică va solicita un volum extraordinar de resurse bugetare, în care fiecare leu va trebui să fie cheltuit rațional și sub control strict. Exact în acest scop, controlul parlamentar trebuie să fie restabilit imediat pentru ca măsurile sanitare cu caracter epidemiologic, instituțiile spitalicești, aplicarea deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, să nu fie afectate de abuzuri, risipă sau intenții ostile. Sănătatea populației depinde de măsurile pe care le vom lua în următoarele 2-3 luni, nu doar pentru a zăgăzui extinderea infecțiilor Covid-19, dar și pentru a feri națiunea de o criză economică acută. Considerăm că Parlamentul Republicii Moldova are obligația de a adopta cât mai curând urgent rectificări semnificative la legea bugetului pe anul 2020, renunțând la cheltuieli mai puțin importante, finanțând doar strictul necesar în sectorul public la achitarea salariilor și pensiilor, dar autorizând în schimb resurse bugetare suficiente pentru majorarea salariilor pentru medici și personalul medical aferent, pentru politici de susținere a pierderilor suferite de cetățeni și mediul de afaceri. Este timpul ca Guvernul să anunțe alocarea unor fonduri urgente de criză pentru a compensa pierderile mediului de afaceri, pierderi care vor crește rapid în scurt timp. După lupta cu pandemia, salvarea veniturilor oamenilor și businessului devine prioritatea #1 pentru toți oamenii de bună credință din Republica Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu! 23 martie, 2020

citește mai mult

22 Martie 2020

Andrei Năstase a făcut un apel la solidarizare şi responsabilitate, în contextul pandemiei de CO...

Dragi concetățeni, situaţia dramatică în care ne-am pomenit nu doar noi, ci şi întreaga planetă, ne cere imperios o solidarizare și o responsabilitate fără precedent. Tocmai capacitatea noastră de solidarizare, raţiunea şi emoţiile noastre, speranța și credința ne sunt puse astăzi la grea încercare. Testarea gradului nostru de responsabilitate în faţa pandemiei nu este doar o provocare, ea ne schimbă radical şi profund vieţile. Trebuie să conştientizăm cu cea mai mare asumare că relaţionarea socială, activitatea noastră cotidiană, publică, toate obiceiurile şi viziunile noastre asupra unei vieţi pretins-normale, obișnuite, sunt puse acum în faţa provocării de readaptare. Readaptare necesită şi politicile guvernamentale, inclusiv pe dimensiunea relaţiei cu opoziţia, cu societatea civilă, cu oamenii în general. În ciuda faptului că Guvernul nu a venit cu o argumentare suficientă și un plan concret pentru starea de urgență instituită, am declarat sincer că în condiţiile date ne dorim un consens naţional și front comun în vederea rezistenţei masive, puternice în faţa primejdiei care ameninţă vieţile oamenilor, construcţiile economico-sociale, însăşi securitatea Republicii Moldova. Consider că declaraţiile imprudente ale președintelui Dodon menite să minimalizeze cu lejeritate inconştientă impactul real al pandemiei de coronavirus nou, sunt total iresponsabile. Acestea nu doar că nu ajută la detensionarea situaţiei, la responzabilizarea socială, ci din contra, stimulează nihilismul, neglijenţa şi iresponsabilitatea. Evident, mesajele panicarde sunt total ineficiente şi dăunătoare, dar nici mesajele oficialilor care induc o linişte falsă şi iresponsabilă nu sunt mai utile. Deosebit de important este ca autoritățile abilitate să nu admită falsificarea realităţilor, ceea ce va afecta dramatic solidarizarea şi unitatea noastră, a tuturor, în faţa riscurilor imprevizibile. Pentru că nu le-am mai putea crede. Societatea noastră are nevoie de informații veridice, de decizii prompte, asumate, consultate cu specialiștii din țară și din străinătate, bazate pe studii, pe știință și experiență. Nu de improvizațiile unor politicieni mediocri are nevoie țara. Insist din nou şi cu cea mai mare vehemenţă asupra depolitizării, asupra transparenței și explicității plenare a măsurilor și politicilor guvernamentale de combatere a pandemiei. Ne aflăm astăzi în plin război global de salvare a sănătății omenirii, în fața unor multiple incertitudini. Alegerile prezidențiale ţin de un viitor greu de estimat, dar catastrofa epidemiologică și economică bate la uşă chiar în aceste momente, iar sacrificarea vieţilor şi a bunăstării oamenilor de dragul intereselor meschine ale unui politician este cinică şi inumană. Da, perfid, josnic şi inuman este să îndrăznești să scoţi din drama oamenilor, a propriilor cetățeni  avantaje electorale în ideea unui nou mandat de preşedinte. Prioritatea noastră în aceste zile trebuie să fie protejarea cu orice preţ a sănătății oamenilor, de aceea vendetele politice nu-și au rostul sub nicio formă, ba chiar sunt nocive şi neproductive în contextul actual. Fac un apel repetat către toţi cetățenii ţării, oriunde s-ar afla, la responsabilitate și solidaritate exemplară. Vă rog să respectăm cu strictețe toate recomandările profesioniștilor şi, în special ale medicilor, care, în aceste condiţii dificile, alături de întreg personalul medical, alături de asistentele medicale și infermiere sunt scutul nostru, sunt adevărații noștri eroi. Ei au nevoie de o susţinere deplină, necondiţionată și fermă, de respectul nostru și de contribuția de maximă responsabilitate a fiecărui cetăţean. Iată de ce, Vă rog, urmați întocmai regulile instituite! Stați acasă, dacă e cazul chiar izolați de cei dragi! Protejați-vă pe voi și pe semenii voștri, cu care, dacă vă întâlniți, păstrați distanța, nu vă expuneți și nu îi expuneți și pe ei pericolului infectării. Contează enorm să limităm la maximum răspândirea acestui virus ucigaș și în acest sens fiecare dintre noi are propria responsabilitate. Acum e nevoie stringentă de a valorifica toate posibilităţile, fără excepţie, pentru a uşura activitatea personalului medical, pentru a-l dota cu toate echipamentele şi utilajele necesare şi a-i asigura condiţii de deplasare, alimentaţie şi muncă de cea mai înaltă calitate. O atenție specială trebuie să le acordăm acum şi conaționalilor noștri din Diaspora. Cetăţeni ai Republicii Moldova sunt şi toţi cei care, fiind în străinătăți, departe de casă, au susţinut și susțin încă economia ţării, familiile rămase în ţară, copiii şi bătrânii, prin remitenţele obţinute prin muncă grea. Este cinic, perfid şi total inadecvat pentru o guvernare să-i lase să se descurce cum pot, pe drumuri, prinşi între granițe închise, fără bani şi speranţă. Chem oamenii din diaspora noastră să rămână solidari și responsabili acolo unde şi-au făcut un rost şi să respecte restricţiile impuse de autoritățile ţărilor în care sunt, căci de sărbători luminate vom mai avea parte, dacă vom face totul pentru a rămâne sănătoşi noi și cei dragi nouă, părinții, frații, copiii. Am trait și traiesc încă și eu aceeași durere de a fi despărtit de mii de kilometri de părinti și frați sau de copiii mei. Știu cum e ... Chem guvernarea să întreprindă toate măsurile necesare pentru a acorda sprijin neîntârziat concetăţenilor noştri pe care pandemia i-a surprins pe drum spre casă sau în situaţia de a rămâne fără surse de existenţă în străinătate. Suntem în permanență comunicare cu diasporă, am primit multe mesaje prin care suntem informaţi că în situaţia când multe oraşe din Europa sunt în carantină, cetăţenilor noştri le expiră actele de ședere, contractele de muncă le sunt reziliate, iar resursele lor financiare sunt pe sfârşite. Disperați și lipsiți de orice ajutor din partea autorităților moldovenești, aceşti oameni strigă după ajutor. Și îi ajutăm cu tot ce putem fără a fi la guvernare. Dar o guvernare responsabilă nu poate ignora aceste drame şi de aceea trebuie să întreprindă de urgenţă tot ce este necesar pe dimensiunea relaţiilor externe pentru a aduce oamenii acasă sau a le reabilita condiţiile de viaţă în regimul de carantină. Pe concetățenii noștri, deținători ai cetățeniei române, îi îndemn să apeleze cu incredere și la reprezentanțele statului român,a autoritățile române cu care suntem în permanent contact. Reiterez şi cerinţa adresată guvernării de a fi mult mai promtă în acţiuni concrete, eficiente și adecvate privind salvarea economiei țării, a antreprenorilor şi a oamenilor aflaţi în şomaj tehnic, în contextul crizei pandemice. Este necesar ca Guvernul să revadă conceptul bugetului pentru anul curent și anul 2021 și să solicite de urgență asistență financiară de la partenerii noștri externi, asigurându-i de respectarea angajamentelor asumate și a condiționalităților. Mă adresez pe această cale partenerilor externi ai R. Moldova, țară aflată la granița de est a UE și NATO, către SUA și Uniunea Europeana, către statele membre și non-UE în vederea alocării de fonduri destinate întăririi sistemului nostru fragil de sănătate, a finanţării achiziţiilor de echipamente de protecţie, de medicamente şi teste, pentru adaptarea mediului de muncă din domeniul de sănătate și sanitar la situaţia actuală, pentru a asigura accesul persoanelor vulnerabile la facilităţile medicale, dar şi pentru a oferi creditare accesibilă pentru intreprinderile mici si mijlocii în vederea atenuării şocurilor financiare provocate de criza COVID-19. Neadmiterea falimentării intreprinderilor, păstrarea locurilor de muncă și a veniturilor cetățenilor, precum și neadmiterea creșterii speculative a prețurilor la produsele alimentare, inclusiv la legume de primă necesitate ar trebui să fie azi, de asemenea, prioritatea zero a guvernării. Din situația opoziției parlamentare, noi contribuim și suntem dispuşi să contribuim și în continuare cu toată asistenţa de care dispunem pentru a elabora neîntârziat setul de măsuri preventive şi de impact real pentru a salvgarda Republica Moldova de pericolul colapsului social-economic. Dragi concetăţeni, de acasă sau din străinătate, stimaţi reprezentanţi ai guvernării actuale, doar împreună, cu o responsabilitate matură şi asumată vom reuşi să facem faţă provocărilor pandemiei. Separaţi şi egocentrici, suntem extrem de vulnerabili şi incapabili de a opune rezistenţă pericolelor care ne ameninţă. Acum vrajba, panica şi lipsa de coerenţă în politicile guvernamentale nu ne ajută cu nimic. Toate acestea nu ne fac mai puternici, ci mult mai slabi, mai vulnerabili. Doar împreună, prin eforturi comune consolidate, prin responsabilizare şi compasiune umană, prin ajutorare reciprocă şi abordare profesionistă a acţiunilor de prevenţie şi contracarare a efectelor pandemiei, vom reuşi să trecem peste necazuri şi dificultăţi. Iar după asta, nimic nu va mai fi ca până acum, pentru că noi înșine vom fi alții. Și eu sper că vom fi mult mai buni. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 22 martie 2020

citește mai mult

20 Martie 2020

Declaraţia Platformei DA privind conlucrarea eficientă a autorităţilor cu opoziţia pe timp de c...

Republica Moldova trece acum pentru prima oară printr-o perioadă extrem de dificilă legată de pandemia Covid-19 şi, cu siguranţă, va avea de înfruntat în consecinţă o criză social-economică majoră. Miliarde de lei vor fi pierduţi în urma scăderii semnificative a exporturilor și importurilor, a diminuării remitențelor, a sistării activităţii a sute şi chiar mii de întreprinderi, soldată cu intrarea în șomaj a angajaților, a falimentăriii comercianților mici care își desfășoară activitatea în bază de patente. Platforma DA reiterează apelul la solidaritate și acțiuni sincronizate ale autorităților, ale societății și mediului de afaceri pentru a depăşi consecinţele stării de urgenţă. Este necesar ca populația să respecte disciplina, recomandările și indicațiile competente ale autorităților statale. Totodată, este nevoie de acțiuni mai responsabile din partea guvernării care, dincolo de PR-ul politic electoral, trebuie să prevină colapsul economic şi să nu reacţioneze doar post-factum, să prezinte un plan de măsuri concrete, menite să atenueze impactul şi consecințele crizei. Platforma DA salută reacția guvernului la critica constructivă - în special, ultima decizie privind reluarea activității magazinelor agricole și a celor de comercializare a pieselor de schimb, precum și reluarea unor servicii publice de importanță vitală. Evident că doar cu măsuri restrictive și punitive nu vom putea rezolva multiplele probleme apărute în cadrul şi ulterior, în urma crizei. Totodată, constatăm cu regret întârzierea autorităților privind acordarea de sprijin populației și agenților economici care deja au avut de suferit enorm în rezultatul declarării situației de urgență. Este vital pentru țara noastră ca toate apelurile la solidaritate să nu rămână doar declarații sterile, toată povara economică a crizei fiind transpusă pe umerii cetățenilor și a mediului de afaceri. Recent Platforma DA a înaintat un set de inițiative legislative privind relaxarea fiscală pentru business, sistarea controalelor de stat, îmbunătățirea condițiilor de creditare și amânarea achitării creditelor curente, stimularea financiară a părinților care sunt nevoiți să stea acasă cu copiii minori după suspendarea forțată a procesului de învățământ etc. Cu regret, guvernarea, susținând verbal multe idei expuse de formațiunea noastră, întărzie cu realizarea multora dintre acestea. Platforma DA propune, în aceiaşi ordine de idei, un pachet de măsuri importante pentru susținerea populației și a antreprenorilor în condiţiile create. Propunem de urgență reglementarea legislativă a situației privind sistarea activităţii unităților private și publice, cauzate de instaurarea stării de urgență epidemiologică. În scopul evitării conflictelor interne între patroni și salariați, deseori împuși să-şi ia concediu din cont propriu, Platforma DA propune modificări legislative care ar permite păstrarea salariilor angajaților în perioada staționării. Acestea pot fi achitate în mărime de 1/3 de către angajatori și în proporție de 50 % din bugetul de stat sub formă de indemnizație. Totodată, propunem alocarea indemnizațiilor de incapacitate temporară de muncă deținătorilor de patente de intreprinzător pentru comercializarea cu amănuntul care au pierdut unica sursa de existență după închiderea piețelor. Evident, momentan nu dispunem de calcule exacte pentru argumentare economică exhaustivă a propunerilor noastre, dar solicităm ca pentru realizarea acestora să fie utilizate mijloacele financiare transferate din Banca Națională în calitate de dividende. Totodată, reiterăm poziția noastră privind adresarea urgentă a autorităților către partenerii externi cu solicitarea asistenței tehnice și financiare. Dincolo de îndemnuri la responsabilitate şi înăsprirea sancţiunilor şi restricţiilor, aşteptăm ca guvernarea actuală să nu mai acţioneze haotic, să demonstreze ea înseşi prin profesionalism şi exemplul propriu de responsabilizare o atitudine promptă faţă de toate cerinţele imperioase ale momentului şi să nu torpileze propunerile noastre, ci, din contra, să le evalueze, implementându-le, în cel mai serios mod. Împreună, acţionând concertat şi onest, inspirând încredere oamenilor, vom reuşi să facem faţă epidemiei şi să ieşim din criză cu cât mai puţine daune posibile. 20 martie 2020

citește mai mult