ACASĂ/ noutăți

(INTERVIU) ANDREI NĂSTASE: ÎMPREUNĂ CU ECHIPA MEA DE SPECIALIȘTI VOM FACE EXACT CEEA CE TREBUIE DE FĂCUT!

10 Mai 2018

În cadrul unui interviu acordat portalului TRIBUNA, Andrei Năstase, liderul Platformei DA, candidat la funcţia de Primar general al municipiului Chişinău, a vorbit despre campania electorală a alegerilor Primarului capitalei, despre oferta sa electorală, despre ce va întreprinde la cârma capitalei etc.

T.: Domnule Năstase, împreună cu echipa Dvs., ați făcut public programul electoral, eveniment la care au participat Maia Sandu, liderul PAS și Viorel Cibotaru, liderul PLDM, dar și notorietăți din țară și străinătate. Cum veți reuși să implementați propunerile din program în cazul victoriei la alegeri?

A.N.: Am declarat cu mai multe ocazii despre faptul că o bună parte din angajamentele electorale pot fi realizate într-un an, iar propunerile de ordin sistemic, cum ar fi dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură, asigurarea condițiilor pentru confortul urban și susținerea proiectelor sociale vor fi continuate și realizate integral în cadrul unui mandat complet. Anume din acest considerent, programul nostru pentru dezvoltarea Chișinăului este orientat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. În primele luni ale acestui an de mandat vom pune bazele unei administrații eficiente prin eliminarea haosului și corupției, prin implementarea viziunii noastre cu privire la dezvoltarea durabilă a capitalei și a priorităților din programul electoral, absolut toate aceste lucruri reieșind din discuțiile pe care le-am avut cu locuitorii Chișinăului înainte și în timpul campaniei electorale.

Propun să le luăm pe rând. Prima acțiune fundamentală, ce nu mai suportă amânare, va fi inițierea audierilor publice cu privire la elaborarea și aprobarea Planului Urbanistic General, document adoptat încă în martie 2007, depășit de timp și realități. Lipsa unui asemenea document actualizat este una din cauzele majore ale haosului ce favorizează corupția prin scheme frauduloase de delapidare a banului și patrimoniului public, apariția contrucțiilor ilegale, distrugerea patrimoniului istoric, etc. Din aceste considerente, vom accelera și vom duce la bun sfârșit procesul intenționat tărăgănat de către unii decidenți din Primărie în complicitate cu grupurile de interese din sfera imobiliară. În conformitate cu articolul 15 din Legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, Primarul general are atribuția directă de asigurare a elaborării planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, lucru care, cu regret constat, nu s-a întâmplat până acum.

O altă acțiune ține de elaborarea și implementarea Planului de reorganizare a administrației municipale care va include un mecanism mult mai eficient de management a subdiviziunilor, a serviciilor publice municipale, program de digitalizare a serviciilor, debirocratizare având ca abordare optimizarea numărului de funcționari, majorarea salariilor acestora, etc. Vom înlătura dublarea funcţiilor şi vom spori responsabilitatea pentru realizarea punctuală a competenţelor. Vom introduce gradual mecanisme de management integrat a dezvoltării teritoriului municipiului cu utilizarea sistemului digital.

Altă prioritate ține de evaluarea activității instituțiilor, serviciilor și întreprinderilor municipale. Orice decizie privind managementul acestor structuri se va baza exclusiv pe criterii de performanță, integritate și meritocrație. În baza prevederilor Legii cu privire la statutul municipiului Chișinău, vom dispune în cel mai scurt timp efectuarea auditului întreprinderilor municipale pentru ca ulterior să asigurăm un management performant al acestora. Un obiectiv important va fi creșterea colectărilor la bugetul municipal în rezultatul optimizării activității acestor întreprinderi.

T.: Unii comentatori au declarat că multe din propunerile anunțate nu ar putea fi realizate fără a avea o majoritate în Consiliul municipal. Cum veți reuși realizarea angajamentelor electorale promise într-un eventual context ostil care va fi creat de către Consiliului municipal?

A.N.: Am declarat în mai multe rânduri necesitatea stabilirii unui dialog instituțional dintre Primarul general și Consilul municipal în interesul cetățenilor. Asta voi încerca să fac din prima zi de mandat. În același timp, n-aș fi de acord cu dumneavoastră referitor la prezumția existenței unui context ostil. Îndrăznesc să anticipez o susținere a unui număr de peste 20 de consilieri municipali, chiar și în cadrul finalului de mandat al Consiliului actual, ca mai apoi în 2019 să ne bazăm pe o majoritate solidă oferită de locuitorii municipiului pentru a reuși realizarea plenară a întregului program electoral.

În același timp, aș vrea ca locuitorii municipiului Chișinău să știe faptul că Primarul general are suficiente atribuții pentru a-și pune în aplicare angajamentele pentru care cetățenii i-au acordat încrederea lor. Aceste atribuții vizează toate aspectele administrării municipiului Chișinău, începând cu conducerea activității executive a Primăriei, numirea în funcții de conducere a mai multor categorii de funcționari și manageri, luarea deciziilor privind demolarea și evacuarea construcțiilor neautorizate, administrarea patrimoniului municipal și finalizând cu eliberarea autorizațiilor și actelor permise, recepționarea lucrărilor de construcţie pe teritoriul municipiului, elaborarea și gestionarea bugetului municipal și multe alte atribuții, prevăzute expres de Legea privind statutul municipiului Chișinău.

T.: Cum veți elimina corupția din administrația municipală?

A.N.: Conform estimării experților instituțiilor publice, Chișinăul ratează anual din cauza corupției sute de milioane de lei, echivalentul a sute de mii de salarii, pensii sau alocații în fiecare an. Există însă și alte cifre neoficiale extrem de alarmante. Domeniile în care se manifestă cele mai grave probleme de corupție țin de organizarea și desfășurarea achizițiilor publice, eliberarea obscură a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construcție, administrarea patrimoniului municipal, mai ales la capitolul terenuri și spații comerciale. Anume în aceste domenii vom interveni prioritar și fără menajamente pentru a elimina corupția.

În ceea ce privește lupta cu practicile de corupție în Primărie, Primarul general nu este procuror sau judecător, însă, grație atribuțiilor sale, a cunoștințelor în materie de legislație, tehnicilor de identificare și de combatere a schemelor infracționale el poate elimina pe baze legale corupții din sistem.

Conform prevederilor legii, Primarul general are atribuții importante în domeniul numirii şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă cu personalul Primăriei, pretorii, vice-pretorii şi secretarii preturilor de sector, conducătorii subdiviziunilor administrației publice municipale (direcții generale, direcții, servicii etc.), conducătorii de servicii publice, conducătorii instituțiilor publice municipale, conducătorii întreprinderilor municipale. Vreau să fiu înțeles corect: corupții, indiferent de funcții și rang, de apartenența lor politică sau de altă natură, vor fi eliminați din administrație și arătați întregului oraș: oamenii au dreptul să știe cine și cum i-a păcălit.

Aș vrea să vă dau un exemplu de corupție sistemică într-un sector important care se referă la terenurile și spațiile ne-locative aflate în proprietatea publică a municipiului Chișinău. Chiar dacă în 2016 Centrul de Investigaţii Jurnalistice a desfășurat o anchetă amplă care arată cum ajung bunurile municipale de milioane să fie închiriate, iar apoi trecute în proprietate privată la prețuri derizorii, la nivelul administrației municipale nu s-a făcut absolut nimic pentru eradicarea acestui flagel. Aceste practici criminale continuă și astăzi. Conform acelor investigații, dar și în rezultatul consultărilor cu experți în materie, am constatat că grupurile de interese de pe lângă Primărie au reușit să închirieze spații imense la un preț de doar câțiva lei per metru pătrat, iar alții să privatizeze clădiri întregi cu sume derizorii evitând procedura licitațiilor, municipalitatea ratând zeci și sute de milioane de lei, bani care în loc să fie furați ar fi putut fi investiți în grădinițe, școli sau spitale. Acest lucru s-a întâmplat deși legea prevede posibilitatea organizării licitațiilor publice pentru darea în locațiune și privatizarea spațiilor și terenurilor din capitală.

Vă ofer și câteva cifre. Conform estimărilor experților de la Centrul analitic „Expert-Grup”, s-a constatat că doar în perioada 2010-2014, pierderile de la privatizarea prin locațiune a bunurilor ce aparțin administrației publice locale din Chișinău au constituit 300 de milioane de lei. Tot în acea perioadă, conform datelor, au fost privatizate 234 de încăperi. Auditul a arătat că în cazul dării în locațiune, în 2014-2015, în 56 de cazuri, municipalitatea a transmis în chirie spații la un preț mai mic decât cel prevăzut de lege, iar prejudiciul s-a ridicat la cel puțin 19 milioane de lei. Iată un exemplu cum are loc jefuirea patrimoniului municipal și, implicit, a locuitorilor Chișinăului.

T.: Și ce propuneți Dvs. pentru a combate acest fenomen larg răspândit?

A.N.: Vom aplica cu strictețe legea care trebuie să fie egală pentru toți. În conformitate cu prevederile art.15 din Legea cu privire la statutul municipiului Chișinău, Primarul general răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale municipiului. Asta vom face.

În acest sens, pentru a elimina corupția din domeniul gestionării patrimoniului, vom asigura inventarierea (complexă și) detaliată a patrimoniului capitalei. Locuitorii Capitalei trebuie să știe cu exactitate ce le aparține în acest moment, este dreptul lor. Vom identifica și elimina erorile din evidența tuturor registrelor a patrimoniului municipal existența cărora oferă spații pentru abuzuri și fraudă. Vom analiza și revizui, în caz de necesitate, toate contractele de locațiune/arendă/comodat a patrimoniului municipal în vederea asigurării unor plăți reale care vor contribui la majorarea veniturilor bugetare. Înainte de a pleca la drum trebuie să știi foarte bine pe ce te bazezi. Și, știți la fel de bine ca și mine, locuitorii Chișinăului, cât de ordonat și conștiincios nu și-ar fi plătit taxele, niciodată nu au știut unde și pentru ce se duc banii munciți de ei. Pentru a face ordine, vom lansa un program de delimitare, înregistrare și evaluare a tuturor bunurilor imobiliare, aflate în gestiunea municipiului. După venirea noastră la conducerea Primăriei, înstrăinarea patrimoniului municipal, în special a terenurilor municipale în scopul construirii obiectelor comerciale va avea loc preponderent la prețul de piață cu folosirea largă a sistemului de licitații. Un element important va fi instituirea, după exemplul mai multor orașe moderne, a unui sistem de management digital al teritoriului. Chișinăul trebuie să fie un oraș modern și cu fapta, nu numai cu vorba.

Vă dau un alt exemplu concret de corupție: modalitatea în care bugetul municipal pierde bani imenși. Este vorba de strada Albișoara 78/4. Un teren aferent unei grădinițe de copii cu suprafață de 0,914 ha a fost privatizat doar cu 297 mii lei de către un oarecare Institut Umanistic Contemporan, filiala unei instituții private de învățământ din Rusia. La aspectul legalității acestei privatizări ne vom întoarce după 20 mai. Însă în Decizia Consiliului Municipal privind privatizarea terenului se indică că acesta ar fi fost destinat unui obiectiv social-cultural și a fost foarte clar formulată condiția neadmiterii schimbării destinației, reiterată și în contractul de vânzare-cumpărare. Ulterior, Institutul vinde clădirea grădiniței cu terenul aferent companiei de construcție Exfactor-Grup SRL și încasează doar oficial 9 milioane lei sau o sumă care depășește de 30 de ori prețul de privatizare a lotului de 0,914 ha. Ulterior, terenului brusc îi este schimbată destinația și devine pasibil pentru construcții.

În rezultat, bugetul municipal a pierdut peste 8,7 mil. lei și a fost închisă o grădiniță, iar clădirea acesteia a fost demolată. Suma pierdută doar la implementarea unei astfel de scheme obscure era suficientă pentru majorarea salariilor tuturor angajaților instituțiilor preșcolare din municipiu cu aproape 2863 lei anual. Este inimaginabil până unde s-a ajuns, la situații în care efectiv li se fură pământul de sub picioare copiilor noștri. E ca și cum ne-am fura singuri viitorul. Și vă garantez că așa ceva nu se va mai întâmpla în veci și-n pururi, iar cine a făcut această hoție va plăti cu vârf și îndesat, de va fi cunoscut și de către copiii care sunt acum încă la grădiniță.

Un alt caz se referă la Arena Sportivă. Nimeni nu spune că nu este nevoie în Chișinău, la fel ca în marile orașe din Europa, de o arenă sportivă. Însă, la fel ca în Europa, aceste lucruri se fac numai și numai cu respectarea legii. La noi, însă, Parlamentul prin lege specială a exclus din circuitul agricol 69,22 ha din comuna Stăuceni. Vă atenționez că locuitorii acestei localități, în cadrul reformei agrare, au rămas fără terenuri agricole. În conformitate cu legea menționată, pierderile pentru excluderea terenului din categoria agricolă nu se compensează. Chiar de la început, bugetul a pierdut circa 90 milioane lei. Ştim că, compania de construcție (dar noi cunoaștem cui aparține aceasta) va începe primele construcții pe terenul respectiv și deja dispune de dreptul de a procura lotul respectiv la prețul normativ cu coeficientul de reducere 0,5. Astfel, terenul, care a fost evaluat de experți independenți la minimum 50 mil. euro, va putea fi privatizat cu mai puțin de 45 mil. lei. Prin urmare, statul are de pierdut peste un miliard de lei., sumă suficientă pentru a majora salariile tuturor cadrelor didactice din țara cu aproximativ 3000 lei. Dacă vreți, pe de o parte ni se oferă mirajul unei vieți mai sănătoase, dar, în realitate, ni se oferă o viață într-o sărăcie și mai mare decât cea de până acum. Și asta pentru ca unii sau alții să câștige, dintr-o singură mișcare, 5 milioane de euro pentru sine, bani din taxele oamenilor. Este strigător la cer!

Tot în contextul combaterii fenomenului respectiv ne propunem și îmbunătățirea semnificativă a remunerării angajaților structurilor primăriei, lucru care ar fi posibil după implementarea Planului de restructurare complexă a administrației municipale. Este o axiomă faptul că salariile mici ale funcționarilor publici generează ineficiență și corupție.

T.: Aș vrea să vă întreb despre problemele curente, urgente cu care se ciocnesc locuitorii Chișinăului și pe care va trebui să le rezolvați din prima zi de mandat.

A.N.: Pe lângă activitățile fundamentale pe care le vom întreprinde în primul an de mandat, prioritară va fi și gestionarea cotidiană a problemelor locuitorilor capitalei. Una din aceste probleme va fi pregătirea municipiului pentru perioada de iarnă. Mă refer în primul rând la sezonul de încălzire. În acest sens, vom soluționa problemele legate de termoficare, ermetizarea blocurilor, dar și rezolvarea problemei apei menajere. Un alt aspect al pregătirii pentru perioada de iarnă va fi eficientizarea sistemului de deszăpezire pentru a asigura un nivel mult mai înalt al acestor servicii iarna viitoare. Vom dovedi că suntem gospodari și cu fapta, nu doar cu vorba și cu plimbatul pe la televiziuni, iar pentru aceasta vara trebuie să ne construim sania, iar iarna să ne îngrijim de carul pentru vara următoare. Administrația înseamnă fapte, nu vorbe frumoase.

O altă direcție importantă va fi organizarea unor ample activități de curățenie. Aici mă refer la curățarea parcurilor, grădinilor publice, spațiilor verzi, a râului Bâc. De asemenea, trebuie să eficientizăm mecanismul de salubrizare, de colectare și evacuare a deșeurilor, etc. Vom stabili un parteneriat cu agenții economici, toate instituțiile municipale, instituțiile de învățământ, instituțiile medicale, cu toți locuitorii în vederea creșterii standardelor de curățenie a orașului și de menținere a acesteia. Dacă vreți, Chișinăul poate fi privit ca locuința noastră, a tuturor: nu poți aduce musafiri acasă fără să faci curățenie și să arunci gunoiul.

Vom încuraja curățenia în jurul blocurilor de locuit prin stimularea în continuare a campaniilor de salubrizare și oferirea unor beneficii celor mai harnici administratori de blocuri și asociații de locatari.

De asemenea, vom organiza concursuri, competiții între preturi, cartiere, blocuri. Accentuez atât de mult aspectul curățeniei deoarece la fiecare întâlnire, tot mai mulți locuitori invocă degradarea ecologică a orașului, tăierea copacilor, poluarea și lipsa unei comunicări eficiente între autorități și locatari.

Toate probleme curente ale orașului le vom soluționa prin intermediul atribuțiilor legale ale Primarului general în ceea ce privește conducerea, coordonarea și controlul activității serviciilor publice. Această coordonare va fi realizată în cadrul ședințelor operative cu participarea responsabililor de domeniile lor de activitate. Toate problemele orașului le vom rezolva printr-un parteneriat comun între administrație, societate civilă și locuitori.

Un alt aspect ține de reparația drumurilor. Noi nu vom spune că actuala administrație a capitalei, cu încuviințarea oligarhului, are o abordare populistă. Drumurile făcute pentru a repara mașinile stricate în gropile din oraș stau singure mărturie. O problemă care nu este rezolvată generează altă problemă, și tot așa. Drumurile Chișinăului sunt o rușine, și aici vorbesc de drumurile pe care merg zi de zi oamenii, nu doar cele din centru, făcute pentru ochii lumii. Drumurile din Chișinău trebuie reparate o dată și bine! Tocmai de aceea vom pune la punct proceduri manageriale performante pentru a asigura întreținerea permanentă, calitativă a drumurilor. Pornind de la atribuțiile Primarului privind coordonarea și asigurarea controlului lucrărilor de întreținere și modernizare a drumurilor, vom asigura un management riguros, în special pe partea de control al calității reparației drumurilor, controlul calității materialelor, eliminarea practicilor de furt a materialelor, acceptarea lucrărilor doar în baza unei verificări riguroase și creșterea perioadei de garanție contractuale.

Un aspect deseori neglijat este responsabilitatea legală a Primarului general de colaborare cu primarii orașelor şi satelor (comunelor) din componenţa municipiului în vederea soluționării problemelor comune și funcționării serviciilor publice de interes municipal. În acest sens, vom susține suburbiile în asigurarea accesului la transport sigur și eficient(calitativ), alocarea unor finanțări adecvate pentru centura de aur a Chișinăului și altele. Numai mie mi se pare că de prea multe ori urcatul într-o rutieră a devenit ca un fel de plecat pe front: știi când pleci dar nu știi când ajungi, și dacă vei ajunge înapoi întreg sau rănit?

Aș menționa că am avut foarte multe întâlniri cu locuitorii satelor și orașelor, care întră în componența municipiului. Le știu foarte bine principalele probleme și consider că s-au acumulat multe datorii față de Centura noastră de aur a suburbiilor. Tot timpul, înainte de alegeri mulți candidați merg încolo după sprijin pentru salvarea vectorului european al capitalei. Obțin votul apoi uită de acești oameni. Nu poate exista nici o justificare când locuitorii satelor la distanța de 7-8 km de la capitala să nu aibă niște condiții elementare de confort, să meargă pe jos câțiva kilometri până acasă și să achite ultimii bani pentru gazificare, canalizare și drumuri. Iată de ce avem un Program special pentru dezvoltarea suburbiilor, care poate fi implementat plenar pe parcursul unui mandat deplin și care prevede creșterea calității vieții, egalarea condițiilor de trai pentru toți locuitorii municipiului, indiferent locuiesc – în oraș sau în suburbiile.

T.: Un element extrem de important sunt sursele financiare pentru a realiza angajamentele electorale. Aș vrea să vă întreb despre identificarea resurselor financiare pentru a implementa programul electoral.

A.N.: Înainte de a vă da un răspuns extins la această întrebare, aș vrea să accentuez faptul că în baza atribuțiilor Primarului general în domeniul bugetar, elaborarea bugetului municipal, începând cu anul 2019, va avea loc în baza priorităților cetățenilor, după o largă consultare cu societatea civilă, asociațiile de locatari, etc. Vă asigur că realizarea atribuțiilor Primarului în ceea ce privește elaborarea bugetului municipal va avea loc în baza unui proces transparent, participativ, inclusiv prin organizarea audierilor publice.

Inițial, în primul an de mandat, principala sursă de creștere a veniturilor o va constitui eficientizarea administrării patrimoniului municipal, despre care deja am menționat anterior. Raportul Curții de Conturi denotă că bugetul municipal este prejudiciat cu 688,5 milioane lei din cauza gestionării ineficiente a acestui patrimoniu. Altfel spus, aproape 34 de milioane euro.

O altă componentă constă în creșterea colectărilor la bugetul municipal în rezultatul optimizării activității întreprinderilor municipale.

O sursă importantă este recuperarea veniturilor anuale de sute de milioane de lei, ratate din cauza corupției și a schemelor frauduloase în diverse domenii ale funcționării administrației municipale pe care le vom demonta.

Atragerea resurselor financiare prin accesarea, inclusiv a granturilor, fondurilor europene, proiectelor de asistență orientate spre dezvoltarea infrastructurii, creșterea eficienței şi calității serviciilor publice, consolidarea capacității instituționale a municipiului, vor fi o prioritate. În acest sens, ne vom inspira plenar din experiența, bunele practici și proiectele de succes ale orașelor din Europa și din România, Oradea, Cluj, Alba Iulia și altele. Am vorbit cu mai mulți primari din orașe din România și din Europa, toți, absolut toți vor să ne ajute, inclusiv cu echipe de expertiză, care știu cum se face și se duce la bun sfârșit un proiect de acest gen. În administrație, repet, nu se reinventează roata, principiul meu este să folosim la maxim experiența celor care au dat deja rezultate.

Vom avea o politică activă de colaborare cu partenerii de dezvoltare, care și-au exprimat deja disponibilitatea pentru un amplu suport în acest sens. Vom avea o politică externă activă prin identificarea oportunităților pentru stabilirea și dezvoltarea parteneriatelor la nivel internațional, inclusiv prin realizarea înfrățirilor cu alte orașe. Deja, în urma vizitelor mele recente în România am schițat mai multe oportunități de obținere a fondurilor externe, fie direct de la prietenii noștri de peste Prut, fie de la Uniunea Europeană prin intermediul unor parteneriate economice cu orașele din România.

Un alt instrument pe care îl vom utiliza pentru implementarea unor mari proiecte de infrastructură îl reprezintă mecanismele oferite de parteneriatul public-privat.

După schimbarea puterii la nivel național, eu cred că foarte rapid vom asigura descentralizarea veritabilă și reformarea reală a justiției. În rezultat, capitala va obține toate pârghiile necesare pentru realizarea unei politice fiscale stimulente, echilibrate, atractive și predictibile, bazate pe integritatea fiscală, care pe de o parte, să încurajeze atragerea investițiilor, iar pe de altă parte, să sporească încasările la bugetul municipal. Crearea condițiilor atractive pentru atragerea investitorilor locali și străini va fi o prioritate. Vom susține și atragerea investițiilor din partea Diasporei.

În ceea ce privește contractarea împrumuturilor, vom avea o politică de menținere a unui grad minim de îndatorare a municipiului pentru a avea posibilitate de contractare de finanțări suplimentare pentru dezvoltarea și modernizarea capitalei. În acest sens, vom respecta prevederile Legii cu privire la finanțele publice locale conform căreia volumul total al împrumuturilor pentru cheltuieli curente, cu scadenţă în acelaşi an bugetar, nu trebuie să depăşească 5% din totalul veniturilor aprobate/rectificate ale bugetului municipal. În ceea ce privește contractarea împrumuturilor pentru cheltuieli de capital vom respecta întocmai prevederile legii conform căreia suma totală a plăţilor anuale (rambursarea sumei, achitarea dobânzilor şi altor plăţi aferente) legate de deservirea datoriilor bugetului municipal la împrumuturile contractate sau garantate şi/sau care urmează a fi contractate sau garantate nu va depăşi 20% din totalul veniturilor anuale al bugetului municipal.

T.: Ați fost acuzat că participarea Dvs. în campanie contribuie la politizarea acestui scrutin electoral. Cum comentați aceste reproșuri?

A.N.: După cum ați putut constata, în această campanie electorală am acordat prioritate absolută subiectelor ce țin de problemele orașului. Încerc și acum să acord o atenție mai mică agendei politice. Pentru că ne așteptam la acest lucru, încercăm să ignorăm campania murdară pe care o lansează holdingul lui Plahotniuc și Dodon împotriva noastră. Strategia lor este de a împroșca cu minciuni pentru a ne ține ocupați să le dezmințim. Ceea ce nu știu acești doi așa-zişi politicieni este că lumea s-a săturat de minciuni și noroi aruncat în stânga și-n dreapta, lumea așteaptă soluții concrete la probleme concrete. Dar nu putem avea așa pretenții de la niște lideri de conjunctură care stau închiși în birourile lor luxoase, neavând să dea ochii cu oamenii decât înconjurați de gărzi de corp, ca mafioții.

Adevărata politizare a administrației municipale, dar și a campaniei electorale are loc tocmai din partea contracandidatului meu, candidatului PD și al lui Plahotniuc, Silvia Radu. Anume PD-ul a promovat-o abuziv în funcție ignorând toate principiile ce țin de funcționarea autonomiei locale, anume PD-ul împreună cu Silvia Radu elimină abuziv funcționari din cadrul Primăriei înlocuindu-i cu oameni din clientela politică a lui Plahotniuc.

Această politizare abuzivă a fost confirmată, inclusiv, prin intermediul rezoluției adoptate la cel de-al 34-lea Congres al Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, desfășurat pe 27-28 martie 2018.

Una din concluziile raportorilor (Dna Gunn Marit Helgesen (Norvegia) și Dl Marc Cools (Belgia) s-a referit la faptul că Primarul instalat de Plahotniuc nu are legitimitate și că mandatul său este obținut cu mari abateri de la prevederile cadrului legal. Tot în cadrul acestei rezoluții este constatat faptul că „situația democrației locale din Republica Moldova s-a deteriorat substanțial față de ultimul raport de monitorizare a Congresului din 2012”.

T..: Ce părere aveți despre Silvia Radu?

A.N.: Prea multe nu ar fi de spus despre un om care nu-și mai aparține.

Dacă vreți să vorbim în cifre, haideți să ne reamintim câte voturi a obținut doamna Silvia Radu la nivelul întregii țări la alegerile prezidențiale din toamna lui 2016: 5.276 de voturi. Puțin peste 5.000 de oameni au avut încredere, în toată țara, în proiectele ei. Gândiți-vă că numai în Chișinău avem peste 650.000 de alegători. De ce am crede că acum, brusc, proiectele ei ar fi mai bune? Pe 20 mai vom putea vedea – în cifre – cât de mult contează propaganda mincinoasă în măsluirea unor alegeri.

Și, dacă tot vorbim de cifre, haideți să privim și „realizările” acestei doamne ca manager, tot din prisma datelor exacte. Părerea mea se bazează în mare parte pe raportul ANRE din 2013 legat de activitatea din perioada anilor 2010-2012 al companiei Union Fenosa condusă de Primar interimar al capitalei, degrevat din funcţie pe perioada campaniei electorale. Acest raport este ca o sentință dată așa-ziselor calități manageriale și de integritate a candidatului lui Plahotniuc.

ANRE constată, citez: „Cheltuieli suplimentare și ineficiente în sume considerabile” și „nerespectarea principiului eficienței maxime la costuri minime”.

Raportul menționează mai multe nereguli grave în gestionarea întreprinderii care au influenţat creşterea tarifelor la energia electrică pentru populaţie. Vă amintesc că în perioada în care a condus compania, preţurile la energia electrică s-au dublat, iar în martie 2015, Silvia Radu a cerut fără echivoc la ANRE ca tariful la energie electrică să fie majorat cu cel puţin 50 la sută.

În ceea ce privește salariul lunar de 430 de mii de lei pe care îl avea la Fenosa, acești bani au venit de pe piaţa locală, din tarifele achitate de consumatorii moldoveni. Dacă analizăm statistica pe domenii pentru anul 2015 – ultimul an de activitate al Silviei Radu, atunci salariul mediu în sfera producerii și furnizării energiei electrice a fost de 8196,7 lei sau de peste 52 de ori mai mic decât remunerarea lunară a doamnei.

De asemenea, domnia sa a transferat zeci de milioane de lei de la Fenosa către o firmă creată tot de ea. Potrivit unor surse, din acest motiv, pe marginea raportului dat ar fi fost inițiate cel puţin 2 dosare penale. Anume acesta este adevăratul motiv al plecării din fruntea companiei. Fiind șantajată cu dosare penale, ea execută ordinele lui Plahotniuc, care în maniera sa uzurpatoare a adus-o în Primărie în mod fraudulos.

Aceste așa-numitele „performanțe” trebuie să le judece nu doar alegătorii, plătitorii de tarife exagerate la energie electrică. Un om acuzat de fraude, de îmbogățirea pe spatele cetățenilor săraci, trebuia anchetat penal, deferit justiției și nu instalat în fruntea capitalei.

T.: Cine este principalul concurent al Dvs. în aceasta campania electorală?

A.N.: Principalul meu concurent este dezinformarea. Minciuna, știrile false, toate energiile acestea negative revărsate asupra mea și colegilor mei în timpul acestei campanii electorale au avut un singur scop: acela de a îi împiedica pe chișinăueni să cunoască în amănunt proiectele noastre, răspunsurile noastre la problemele orașului. În lipsă de soluții, doar cu gândul a înavuțire prin subjugarea banului public, coordonatorii celorlalți candidați au decis că lumea trebuie ținută cât mai departe de dreptate și adevăr.

Eu cred că toți cetățenii atenți văd această campanie murdară pe care au lansat-o Plahotniuc și Dodon împotriva noastră. Dar eu sunt călit încă din perioada campaniei prezidențiale din 2016 și chiar mă mândresc că acum am devenit ținta principală a propagandei binomului, la fel cum colega noastră Maia Sandu a avut de îndurat minciuni siriene gogonate în campania prezidențială. Frica și disperarea regimului se simt tot mai tare. Ei știu că victoria noastră ar întoarce mare speranță oamenilor și înseamnă o fisură serioasă în temelia sistemului statului capturat, oligarhizat.

În acest context, atrag mai puțină atenție celor, pe care Plahotniuc i-a delegat în această cursă electorală și care sunt vulnerabili în fața rapoartelor ANRE, a dosarelor penale privind escrocherii și spălări de bani, prin complicitatea în schema de concesiune a jumătății din teritoriul țării unei firme – offshor cu reputație dubioasă, fie prin șantajul liderilor lor politici, fie în baza relațiilor pecuniare.

Împotriva mea se află sistemul de guvernare antipopulară, iar alături de mine sunt sute de mii de oameni suferinzi și umiliți de această grupare mafiotă. Văd asta zi de zi, la fiecare întâlnire unde sunt în mijlocul oamenilor.

T.: Domnule Năstase, cei din echipa Dvs. spun că, în ultimul timp, se întețesc tot mai mult și mai mult atacurile mediatice la adresa Dvs. Prin ce se explică asta și ce credeți despre acuzațiile ce vi se aduc?

A.N.: Analizând prestația acestei antiprese, finanțată de Plahotniuc și Dodon din miliardele furate de la oameni, constatăm o continuitate a linșajului început încă înainte de campania electorală prezidențială. Dacă minciunile rămân în mare aceleași, cifrele vehiculate au crescut. Mercenarii oligarhului vorbesc de niște case pe care nimeni nu le poate arăta. De ce? Pentru că în afară de casele noastre părintești și casa familiei noastre, construită pe veniturile obținute în Moldova și în străinătate ca avocat și apărător al drepturilor omului timp de peste zece ani, în care am locuit la cămin, altele nu există. Sigur, dacă canalele oligarhului ar arăta acareturile casei părintești s-ar face de râs și în fața celor care nu au acces la presa cu adevărat liberă și independentă. Trebuie să spun un lucru, minciuna cu casele folosită în atacurile la adresa mea nu e deloc originală, inepții similare au fost tirajate și la adresa Dlui Klaus Iohannis, președintele României, în campania prezidențială.

De asemenea, aș vrea să remarc faptul că și metodele murdare folosite în campania prezidențială de la noi din 2016 împotriva dnei Maia Sandu sunt parcă trase la indigo. Vă amintiți de cei 30 de mii de sirieni inventați de Plahotniuc și Dodon cu care speriau lumea? Ei bine, acum au inventat că aș vinde capitala unor emiri și șeihi de pe lună, pe nu știu câte sute de ani. Fanteziile lor bogate se dovedesc, în cele din urmă, niște aberații bolnave, pe care nici bunii noștri medici nu au cum să le trateze.

Sincer vorbind, chiar mă bucur să fac parte din această cohortă a oamenilor puternici atacați de presa angajată și mincinoasă a celor ce se tem de victoria noastră.

Sigur, nici acum nu lipsesc site-urile și paginile false de pe rețelele de socializare, clipurile video regizate de ei, ascultarea telefonului sau urmărirea mea zilnică.

Această strategie de campanie a lui Plahotniuc-Radu-Ceban este păguboasă în primul rând pentru ei, deoarece, orice s-ar spune, Chișinăul și suburbiile sale sunt localități mult mai bine informate, cu oameni care au acces la presa liberă și independentă, care comunică mai des cu mine și cu echipa mea. De aceea sunt încrezător că toate aceste mizerii pe care încearcă să mi le atribuie se vor întoarce pe 20 mai împotriva lor, ca un bumerang.

Diferența dintre mine și ei, este că eu am încredere în oameni și nu despre mine este vorba, nu despre candidatul lui Ghimpu, Șor, a lui Dodon, nu despre candidații lui Plahotniuc, este vorba despre oameni, despre grijile și nevoile lor.

Nu vreau să închei acest interviu fără să fac un apel: pe 20 mai, ieșiți la vot! Și nu ieșiți singuri, veniți cu părinții, cu frații, cu prietenii, cu colegii de muncă. Votul este singurul instrument care încă ne-a rămas pentru a dărâma democratic această oligarhie sufocantă. Un vot durează un minut, însă așteptarea unei alte ocazii poate dura ani de zile. Haideți cu toții la vot, să le arătăm că nu ne este frică și nu ne impresionează televiziunile, minciunile și gărzile lor de corp! Singurul lucru neacaparat încă este capitala, de aici putem începe, să dăm un exemplu pentru toată țara! Îmi doresc să fiu foarte bine înțeles de către toți oamenii capitalei: Istoria unui oraş este scrisă de caractere! Cu alte cuvinte, este vorba despre caracterul celor pe care-i alegem și de caracterul celor care aleg. Pentru că, dragii mei concetățeni, viata pe care o trăim astăzi este rezultatul alegerilor pe care zilnic le facem.

Pe 20 mai vom alege din nou! Opțiuni prea multe nu există! Dacă considerați că este bine așa, cu oligarhii stăpânindu-ne complet viața, dați-le votul lor, nu mie! Dacă vă doriți respect, liniște, stoparea furtului din bugetul orașului, eliminarea corupției, o creștere reală a calităţii vieții, acordați-mi încrederea și rugăciunea voastră! Și împreună cu echipa mea de specialiști vom face exact ceea ce trebuie de făcut!

Sursa: Tribuna.md

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

22 Decembrie 2018

Andrei Năstase: „Cel care va sta acasă pe 24 februarie va condamna democrația din RM la temniț...

Interviu acordat pentru Jurnal.md de liderul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase.
Dle Andrei Năstase, pentru omul simplu, manipulat în ultima perioadă de o cohortă întreagă de posturi de televiziune aservite puterii, dus în eroare de sondaje și știri false, necăjit de o mulțime de probleme, este extrem de greu să discearnă între adevăr și minciună. Cum să se descurce el în tot ce se întâmplă în țara lui? Înțeleg foarte bine cumpăna opțională despre care vorbiți. Mai ales că mereu sunt în contact cu oamenii din localitățile noastre, în fiecare săptămână merg acolo pentru a informa, a explica, a discuta cu ei. Doar așa putem contracara impactul dezastruos al media oligarhice, care mint despre victoriile nenumărate ale guverării, despre viața de vis pe care o avem cu toții și despre reavoința opoziției „nerușinate”. Eu zic că pentru a discerne adevărul, pentru a separa grâul de neghină, este necesar să se înțeleagă în primul rând un lucru simplu: două adevăruri total contradictorii nu pot exista concomitent prin definiție. Deci, un lucru este cert: nu se poate să avem dreptate și NOI, opoziția antioligarhică, si EI, cei de la putere. Nu se poate ca Moldova să fie în același timp captivă, așa cum spunem NOI și liberă, așa cum susțin EI. Deci, nu se poate să avem dreptate si noi si ei… Cineva minte și minte cu neobrăzare. Cine? Simplu: dacă avem salarii și pensii mizerabile, dacă nu există locuri de muncă suficiente și decent plătite, dacă justiția le dă dreptate criminalilor, dacă hoții Plahotniuc și Șor nu sunt la pușcărie, ci în capul mesei, dacă copiii noștri pleacă să-și caute norocul în țări străine, dacă doar mita grasă soluționează probleme în instituțiile statului, dacă pomicultorii nu au ce face cu roada și o lasă să înghețe la margini de livezi, dacă controalele inopinate sufocă orice afacere, dacă oamenii sunt impuși să întoarcă statului banii furați de niște bandiți ordinari etc., atunci EI nu au cum să aibă dreptate. Atunci EI mint, iar NOI spunem adevărul. Și EI trebuie schimbați, dați afară de la guvernare, pentru că nu-și fac treaba, ba mai mult, unii dintre EI trebuie să stea la pușcărie! Și vor sta! Eu zic că, desi încă există haosul informațional implementat cu bună știință de o putere ipocrită, criminală, totuși lucrurile s-au limpezit. Acum oamenii pot alege între BINE SI RĂU. E cât se poate de clar: de o parte e ACUM, dincolo - toți ceilalți. Vom reveni la momentul 24 februarie, dar să mai zăbovim în prezent. Dvs afirmați că în Republica Moldova se instaurează dictatura lui Plahotniuc. E chiar atât de grav? Cred că adevărul îl cunoașteți și Dvs. E prea evident și nu-mi atribui drepturile de autor asupra acestei afirmații, nu numai eu susțin că Republica Moldova se îndreaptă cu pași repezi spre un sistem autoritar reprobabil. Singurul de asemenea sorginte în vechea Europă! Atunci când poporul se apară de guvernare, asa cum se întamplă în Moldova, se cuvine sa recunoaștem că există dictatură. Doar dacă unei guvernări îi pasă de popor, de libertatea și bunăstarea acestuia, putem spune că este vorba despre democrație. La fel e și cu dictatorul. Dacă un conducător de stat merge la serviciu cu bicicleta, se plimbă prin parcuri fără gardieni sau pur și simplu se întâlnește nestingherit cu oamenii la diverse evenimente, inclusiv de informare reciprocă, de discuții dezinvolte, atunci putem spune că acest conducător nu se teme de poporul său, ci îl slujește. Dar câti oameni l-au vazut pe Plahotniuc în stradă, singur, sau însoțit de unul, doi tovarăși? Dar pe Șor? Oamenii aceștia umblă cu garzi de corp și la toaletă! De cine se tem ei? De popor? Probabil, dar nu numai de el și nu atât de el, ci mai mult de alți mafioți ca și ei. Dacă faci atat de bine oamenilor, asa cum spui, care este motivul pentru a te feri de ei, motivul pentru care pui între oameni și tine, alți oameni înarmați până în dinți? Cine l-a vazut vreodată pe Plahotniuc într-o biserică, la piata, într-un mall? Nimeni, niciodată! Și atunci cum poți avea încredrere într-unul pe care nu-l poți vedea, pe care nu-l poți atinge, într-un om caruia nu-i poți vorbi față în față și care controlează totul dintr-o umbră obscură la care au acces doar necuvântătorii devotați? În altă ordine de idei, pe câți dintre membrii mișcării de rezistență, de curând ai Blocului electoral ACUM i-ati văzut înconjurați de gărzi de corp, transportați de colo-colo în mașini blindate, vorbind cu oamenii de după umbrele anti-glonț? E o întrebare retorică, dar importantă pentru elucidarea stării de fapt din Republica Moldova. Starea de fapt din Republica Moldova este critică, într-adevăr. Tocmai de aceea scrutinul din februarie comportă o importanță crucială… Exact. Moldova suferă, țara noastră este bolnavă rău! Asemenea unui copil care se zbate să scape de boală. Copiii mici plâng, suferă, dar nu știu să spună ce-i doare. În acele momente oricare părinte și-ar da și viața să-l poată înțelege pe copil și să știe ce are de făcut așa încât suferința micuțului să dispară. În cazul Moldovei știm foarte bine ce-i provoacă suferința cumplită. Mai este nevoie ca Moldova să ne spună de ce suferă? Chiar trebuie, dupa atâția și atâția ani, să ne prefacem că nu știm? Și, dacă atunci cand pruncul tău suferă, ești dispus să-ți dai și viața ca să-l alini, este cumva prea mult să mergi la vot pentru ca să-ți alini, să-ți salvezi țara? Scrutinul din februarie va fi decisiv, înțelegeți? Absenteismul ar fi o gravă greșeală. Dezamăgirea ar fi un ghid fals, catastrofal chiar. Atunci când o națiune refuza să lupte până la capăt, când ea nu mai vrea să-și asume seturi de libertăți umane, cred că se poate vorbi despre falimentul emoțional al acesteia. Și atunci când pronunți cuvântul FALIMENT, te duci cu gandul la faptul că ai încercat să faci totul fără excepție, dar nu s-a mai putut face nimic. ABSOLUT NIMIC. Dar nu e cazul nostru, pentru că noi mai avem un moment, poate singurul care ne-a mai rămas, în care putem evita FALIMENTUL EMOȚIONAL ȘI IDENTITAR AL NAȚIUNII NOASTRE. Acesta este momentul 24 februarie 2019. În fond, alegerile de la anul sunt DESPRE CINE SUNTEM CU ADEVARAT. Așa cum spunea un mai vechi amic al meu, noi trebuie sa alegem: vrem sa fim un popor cu genunchii răniți cronic sau o națiune cu capul spart. Ideea este că pentru a avea capul spart, trebuie, obligatoriu, să fii un luptător, să stai în picioare și nu în genunchi, pupând inelul unui sultan ca Plahotniuc, care decide dacă ai dreptul să trăiești, să respiri, să vorbești, să mănânci o pâine, să-ți crești copiii. Ce ar însemna la modul practic absenteismul în cazul alegerilor din februarie 2019? Cum ați convinge oamenii să iasă la vot? Oamenii trebuie să înțeleagă un singur lucru: rămânerea la putere a actualului regim hibrid va distruge fără drept de apel această țară. Atunci chiar nu va mai exista nicio cale de salvare! Încă patru ani de dictatură mafiotă vor fi fatali pentru Republica Moldova, trebuie să ne pătrundem de acest adevăr dureros și să nu-i lăsăm nicio cale să se producă. Hrișca și cârnații, o dată la patru ani, ca mită electorală nu vor salva pe nimeni de foame și sărăcie. Patru ani de dictatură încheiați cu o pomană electorală, oferiți cu genrozitate falsă de Plahotniuc, nu pot fi un parcurs normal, un ciclu electoral normal. Normalitatea constă în patru ani de activitate în beneficiul populației, la finele cărora această populație conștient solicită (prin vot!) încă patru ani de guvernare celor care și-au făcut onest datoria. Sunt două concepte opuse ale procesului politic. Al LOR și al NOSTRU. Alegerea aparține cetățeanului. Absenteismul înseamnă să mănânci hrișcă gratuită o dată la patru ani. Participarea activă înseamnă să contribui la propria prosperitate continuă, constantă. Poate gravitatea situației nu e similară, dar avem exemplul absenteismului din 2016 în România. Atunci românii nu au iesit la vot, au fost disciplinați doar votanții PSD, așa încat acel partid a fost votat de 18% dintre cei înscriși pe listele electorale. Consecința este faptul că Romania este astăzi condusă de PSD-ALDE, iar atacul pe care coaliția de la Bucuresti îl aplică Justitiei și Statului de Drept este unul care nu doar va lua un număr de prizonieri, ci va încarcera întreaga țară. Astazi românii regretă că au stat acasă în ziua votului, ei nu-și puteau imagina că într-o țară europeană, în secolul XXI, se mai poate întampla așa ceva. Și, țineți cont, România este țară membră UE! Moldova nu este. Mai simplu spus, și îmi asum cele pe care le voi zice acum. Cel care va sta acasă în ziua votului din 24 februarie va condamna democrația din Moldova la temniță grea. În următorii patru ani Plahotniuc va avea grijă ca tânara noastră democrație să nu mai vadă niciodată lumina soarelui. Actuala guvernare are vreo șansă să se schimbe, să devină mai receptivă față de valorile europene? Cred că glumiți! Am spus în repetate rânduri că se impune schimbarea RADICALĂ și structurală a clasei politice. Nu există altă cale de salvgardare a Republicii Moldova în parametrii civilizați, europeni. Iar această schimbare nu poate fi decisă decât de JOS ÎN SUS, deoarece cei de la putere nu se vor plecați. Adică prin vot consolidat, masiv. Am propus Moldovei un alt mod de a face politică, iar reprezentanții partidelor care cred că Moldova merită să fie o țară condusă de oameni corecți au decis să se alăture demersului DA-PAS, adică Blocului electoral ACUM. Punct. De altfel, regimul este în panică, să știți. El a pariat, știm sigur acest lucru, pe fărâmițarea votului autentic pro-european, iar când colo, astăzi se confruntă cu cea mai dificilă criză de identitate politică, o criză la care nu se așteptau. Plahotniuc nu se mai poate defini politic, regimul lui este unul autocratic, golit de conținut, fără profilurile clare ale unui partid construit în jurul unor principii. De aceea atacurile la adresa celor care doresc binele Moldovei sunt fulminante, crâncene, disperate, specifice arsenalului aflat la dispoziția unor structuri specializate în DEZIMFORMARE, MANIPULARE, RAZBOI HIBRID etc. Plahotniuc și întreaga lui armată de ocupație politică interpretează o partitură similară cu cea de la Bucuresti: se încearcă mutarea atenției poporului la subiecte false, inventate, așa cum procedează și regimul lui Liviu Dragnea, președintele PSD. Nimic nu este întamplător, nimic nu este lăsat la voia întamplării de Plahotniuc și de întreaga media aflată în slujba lui. Priviți cu atenție știrile de la televizor sau citiți cu mai mare atenție ceea ce cititi de obicei pe internet. Știrea, articolul, reportajul tv livrate populației de media aflată în solda regimului sunt manipulatorii și nu respectă sub nici o formă normele profesionale, deontologia. Nu mai există limite în scornitul de minciuni abominabile. Fabricile de minciuni lucrează la limita uzurii. Și toate astea pentru că regimul știe foarte bine că deșteptarea cetățeanului, ieșirea lui la vot va fi decisivă pentru debarcarea lui. Totuși, există rezerve în ceea ce privește determinarea cetățeanului nostru de a ieși la vot. Derutarea își spune cuvântul, precum și firea moldoveanului care, știut lucru, nu rezistă la curse lungi... Sunt conștient de acest lucru. Dar e vorba doar de speculații care trebuie divulgate. Unii gândesc că Plahotniuc și Dodon nu vor putea fi îndepărtați de la putere, deoarece ei sunt cei care realmente o dețin, că nimic nu se poate schimba, că Moldova nu mai are nicio șansă. Dar vă spun cu toată responsabilitatea: nimic mai fals! Dacă fiecare dintre noi, fără excepție, ar face cel mai mic efort de a se elibera de sub acest jug, SĂ IASĂ LA VOT, nimic nu mai poate împiedica eliberarea Moldovei. Puterea fiecăruia dintre NOI în parte este mică, dar uniți, umăr lângă umăr, putem genera un tăvălug împotriva căruia nici Plahotniuc, nici Dodon, nici altcineva nu se va putea opune. Furnicile pot muta din loc un munte, știți asta. Pentru ca sunt multe, disciplinate, fără pic de tihnă până cand isprăvesc ceea ce și-au pus în gând. Muntele este mutat! Așa e și apa: cu fiecare picătură, poate sculpta în cel mai dur granit. Și nu e vorba aici de cine știe ce curaj, de eroism, de sacrificiu. Ca să voteze un om nu are nevoie de curaj. Îi trebuie doar rațiune, obiectivitate, lucididate, determinare și implicare civică. Este o eroare să considerăm că avem nevoie de curaj deosebit ca să eliberăm Moldova de mafioți! Tocmai de aceea nu am promovat niciodată violența, deși am fost, așa cum se știe, de sute de ori provocați. Ca atare, nu de curaj avem nevoie ca să votăm. Ci de dorința de a trăi normal, de dragoste de țară. Trebuie să vedem dacă ne pasă în ce țară trăim, iar apoi, să stăm câteva minute de vorbă cu noi înșine și să stabilim ce înseamnă Moldova pentru fiecare dintre noi. Și ce înseamnă Moldova pentru Dvs, dle Andrei Năstase? Pentru mine Moldova e Acasă. Și de aceea nu suport să mă simt străin în casa mea. Vreau să fac curățenie și să trăiesc liniștit cu familia mea întreagă ACASĂ, bucurându-mă de NORMALITATE. Și asta vrem noi să facem cu toții, cei din ACUM: să dăm cu var, să igienizăm, să deschidem geamurile să nu mai miroase. Primul si primul lucru pe care niste oameni gospodari trebuie să-l facă în propria casă este CURAȚENIA! Apoi un gospodar își evaluează proprietățile și le pune în ordine. Așa că după ce vom ajunge la putere, vom face un mare și serios inventar al proprietăților pe care această țară le mai are după ani și ani de jaf si corupție. Vom face public acest raport, iar procurorii liberi se vor ocupa de vinovații care au delapidat, au furat, au distrus, au uzurpat, au abuzat etc. Concomitent, vom trece imediat la reconstrucția Moldovei. Iar reconstrucția trebuie să înceapă cu adoptarea și implementarea unui set de legi care sa facă imposibilă întoarcerea la dictatură. Vom face legi care sa ocrotească cetățeanul, vom face legi care să sprijine micul sau marele om de afaceri onest, legi care să promoveze valori umane, moderne, europene. În aceste timpuri Moldova este o țară fără reguli, în care impostorii o duc bine. Dar NOI TREBUIE SA IMPUNEM REGULI EUROPENE ÎN ȚARA NOASTRĂ. Dacă nu facem acest lucru, nu vom reuși să ne simțim vreodată ACASĂ în Moldova. Probabil, mulți sunt reticenți față de promisiunile electorale doar din simplul fapt că nu mai cred că politicienii le și onorează. Dvs le puteți garanta că tot ce spuneți se va transforma în faptă după alegeri? Înțeleg aceste suspiciuni, această ezitare. Am simțit, nu o dată că oamenii își doresc garanții în ideea că tot ceea ce ACUM spune astăzi, va face mâine! Și, știți ceva, sunt absolut de acord cu ei, având în vedere de câte ori moldovenii au votat și au fost înșelați imediat de clasa politică pe care, așa cum am spus, noi vrem să o schimbăm! Care ar putea fi aceste garanții? Intreb, pentru că atât eu cât și toți colegii mei suntem dispuși să le depunem imediat! Cum arată ele, despre ce este vorba, de fapt? Daca există o asemenea GARANȚIE, să ni se spună despre ce este vorba și noi o depunem imediat. Dacă, însă, nu există o asemenea garanție și este vorba doar despre pierderea încrederii în cei care se implică în viața publică și politică, vă rog să măsurați cu rațiune cel puțin cele făcute de mine! Cele făcute de mine în toți acești ani care au trecut de când am deconspirat laundromatul rusesc prin băncile moldovenești și până acum reprezinta garanția celor spuse de mine. Lăsați timpul să-mi măsoare vorbele. Dar mai faceți ceva: procedați la fel, atunci când este vorba despre garanții, și cu Plahotniuc și cu Dodon! Ce garanții mai pot oferi acești oameni, avand în vedere faptele lor trecute? La nivel de discurs proeuropenismul este pilonul în jurul căruia gravitează celelalte subiecte aduse în atenția publică atât de către guvernare, cât și de opoziția pe care o reprezentați. Care e diferența? Cum o identificăm? Simplu. Orice discurs trebuie să fie confirmat prin fapte, altfel nu e decât demagogie. Opoziția liberă și democratică din Moldova, coagulată în jurul Blocului Electoral ACUM are indicatori de evaluare impecabili pentru standardele Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului European, în vreme ce actuala putere este descalificată rușinos de propriile ei minciuni. Timpurile când Plahotniuc era crezut pe cuvânt în cancelariile europene au trecut ireversibil. Nu-l mai crede nimeni acolo. Nu poți pretinde că ești proeuropean, uzurpând puterea, distrugând statul de drept, persecutând opoziția, răpind oameni în plină stradă, anulând alegeri perfect legale, jefuind băncile, capturând toate instituțiile publice etc. Dublul limbaj al actualei puteri de la Chisinau este deja extrem de aspru sancționat de oficialii europeni. De curand, prim-ministrul Filip a declarat la Chisinau ca invalidarea mandatului primarului ales a fost doar o găselniță a Parlamentului European pentru a suspenda acordul de asistență financiara. Absurditatea unei asemenea afirmații depășește conceptualitatea lui Kafka. La Bruxelles, oamenii zâmbesc și așteaptă să vină la putere niște parteneri credibili cu care să se poată debloca toate instrumentele instituționale și financiare cu care Europa poate susține Moldova. De altfel, recent Comisia Europeană a și transmis puterii de la Chișinău, în care nu mai are încredere, că pentru a beneficia în continuare de regimul liberalizat de vize pentru cetăţenii săi, Republica Moldova trebuie să ia măsuri URGENTE împotriva spălării banilor şi corupţiei. Europenii nu mai cred în cuvinte ipocrite rostite de mafioți erijați în oameni politici, ei cer doar fapte concrete și sunt dispuși să sancționeze orice derapaj antidemocratic. A fi frecventabil la nivel european și mondial înseamnă să ai aspirații, convingeri și abordări democratice, să-ți respecți cu demnitate cuvântul, sa nu recurgi la limbaj dublu, să-ți conduci națiunea către epicentrul democrației mondiale, sa-ți asumi principiile democrației și ale societăților deschise în care cetățeanul, drepturile și libertățile acestuia, se află în centrul preocupărilor puterii și nimic altceva. Vă spun un singur lucru: Moldova va fi respectată atunci, când va fi condusă de oameni respectați, onești, corecți, sinceri. ACUM își propune să facă din Moldova o țară respectată, un partener de dialog, de fapte, de realizări cu țările europene civilizate. Faptul că majoritatea moldovenilor care pleacă peste hotare în căutarea unei vieți decente se îndreaptă spre Europa este o confirmare indirectă a faptului că și aspirațiile general naționale sunt pro-europene. Cu regret, au plecat din Moldova cei mai activi cetățeni – tinerii apți de muncă, dornici să prospere, să se afirme. Aveți un dialog cu Diaspora noastră? Dacă am un dialog cu Diaspora noastră? Cum să nu vorbesc cu familia mea, care e și ea de nevoie în Diaspora? Cu oamenii care susțin toate acțiunile noastre de protest și ne scriu zilnic? Pot să vă spun cu certitudine că Diaspora așteaptă cu speranță inimaginabilă schimbarea regimului. Veți vedea în campania electorala care este nivelul la care diaspora noastră a decis să se implice. Comunitățile noastre din toată Europa și de peste Ocean se organizează, își calibrează comunicarea cu cei din țările respective. Va fi cum nu a mai fost vreodată în Moldova. Asaltul, căci tocmai despre un ASALT DEMOCRATIC va fi vorba, va fi unul total, nimicitor și va spulbera totul în cale. Oamenii s-au săturat până peste cap, le ajunge, vor să trăiască într-o țară fără stapâni penali, fără interlopi cocoțați în funcții vajnice, într-o țară unde nu se plătesc taxe de protecție, unde se pot face afaceri corecte, la toate nivelurile, unde investițiile sunt protejate, iar justiția nu apără bandiții și raiderii. Știți de ce nu avem locuri de muncă în Moldova? Pentru că Plahotniuc cere taxe de protecție, iar cele mai multe companii serioase internaționale nu deschid afaceri în țări în care nu exista Justiție, în țări în care trebuie sa renunțe la o parte din afacere în beneficiul unui mafiot! Să vă mai întreb ceva. Știți de ce avem salarii de mizerie în țara noastră? Pentru că sunt mult mai puține locuri de muncă decât oferta și pentru că acele locuri de muncă nu sunt de calificare înaltă! Suntem săraci nu pentru că suntem leneși, ci pentru că Plahotniuc ne vrea săraci! De ce? Pentru că un om sărac, care abia a obținut un loc de muncă la stat, este un om pe care îl poți controla. În țările cu democrații consolidate, majoritatea covărșitoare a oamenilor muncesc în sectorul privat, au salarii foarte bune și nu pot fi controlați de Stat. Să vă mai spun de ce avem pensii care plasează majoritatea pensionarilor sub limita saraciei: pentru că fondul național de pensii nu poate fi susținut din taxe și impozite. Asta se întâmplă într-o țară ca Molodva care nu are o economie funcțională și nu are nici angajați care sa plătească din taxele lor pe salarii pensii rezonabile cărunților noștri. Ce ar putea face cei din Diaspora pentru a-și populariza mesajul proeuropean până la ziua alegerilor propriu-zise? Ceea ce facem cu toții cei care ne dorim schimbarea oriunde ne-am afla: să-și pună actele în ordine, să se inregistreze din timp, să convingă cât mai multă lume să iasă la vot. Multe dintre persoanele tinere active sunt plecate prin această lume, cele mai multe în Europa de Vest, după cum am mai spus. Iar cei mai mulți dintre bătrânii noștri au rîmas acasă, în orașele și satele Moldovei. Asta înseamnă că cei tineri au văzut și aflat lumea, iar cei de vârsta a treia - nu! Dar votează și unii și alții. De aceea este de datoria celor care au văzut lumea să le povestească părinților și bunicilor cum este ea, lumea, de fapt. Mesajul meu este și următorul: vorbiți cu cei de acasă, spuneți-le ce vedeți, cum trăiți, cum munciți, cum sunteți remunerați, ce drepturi și ce obligații au cetățenii țărilor care v-au găzduit. Faceți eforturi reale pentru a le spune părinților și bunicilor că lumea adevărată nu are niciun fel de legatură cu lumea despre care Plahotniuc și Dodon le vorbesc oamenilor de la televizor! Nu avem voie să permitem minciunii și manipulării să ne convingă părinții și bunicii pentru că noi nu avem vreme sau pentru ca nu ne pasă. Aveți vreun mesaj și pentru cei de Acasă? E o întrebare cu care vă propun să încheiem acest interviu. Este posibil ca unii dintre cei care citesc acum interviul, foarte puțini, este adevărat, să gândească exact cum iși doresc mafioții să gândească oamenii: „Lasă, domnule, merge și așa, cine știe cum va fi când vor ajunge pro-europenii antioligarhici la putere?!” Bine, dacă argumentele noastre care susțin dorința legitimă de libertate nu sunt cele care vă pot convinge, gândiți atunci cum va fi cu Plahotniuc și Dodon încă patru ani la guvernare! A fost oare mai bine în toți acești ani cât Plahotniuc a condus Moldova din spatele cortinei sau a fost din ce în ce mai rău? Dar în alți patru ani ce se mai poate întâmpla? Dragii mei, există o lege nescrisă: dacă nu alegi libertatea, vei primi robie. Vei primi o viață din ce în ce mai grea, în sărăcie și frig. Alegeți privind cu rațiune, cu discernământ ce va urma într-o țară în care mafioții și oligarhii vor fi validați de votul popular încă pentru 4 ani! Noi, moldovenii, știu sigur, nu suntem proști, așa cum și-ar dori Plahotniuc să fim. Eu cred că fiecare dintre noi știe exact ce are de făcut! Și va face! Mi-a spus cineva de curând că noi, moldovenii, încă trebuie să învățăm să fim liberi! Posibil! Probabil, în cazul unora dintre noi libertatea trebuie să fie învațată. Dar și acest proces este ca mersul pe bicicletă: după ce deprinzi acest lucru, nu-l mai poți uita niciodata! Haideți să fim liberi ACASĂ la noi! Nu mai există niciun fel de dubiu în ceea ce privește opțiunile pe care le are cetățeanul în scrutinul din februarie. Cred cu tărie că Moldova are viitor, viitorul pe care cei mai mulți dintre noi și-l doresc cu adevărat. ACUM este astăzi alianța politică care adună tot ce este mai bun în această țară. Știu ce spun! Sursa:
jurnal.md

citește mai mult

13 Decembrie 2018

Platforma Demnitate si Adevăr la 3 ani de existență!...

Comunicat de presă Au trecut trei ani din momentul apariției formațiunii politice Platforma Demnitate și Adevăr, ani în care reprezentanții ei au luptat neîncetat împotriva unui regim hibrid oligarhic. Amintim că decizia de a crea un partid aparține sutelor de mii de oameni participanți la protestele inițiate la începutul anului 2015 și a fost adoptată la o amplă manifestare de protest pe 13 septembrie 2015. De altfel mișcarea protestatară de amploare de atunci a avut o rezonanță greu de subestimat: informarea societății și opiniei internaționale despre numeroase crime comise de guvernarea coruptă și riscul capturării statului, publicarea raportului Kroll și oprirea tentativei de acordare a celei de-a treia garanții băncilor falimentate în sumă de 7 miliarde lei, pornirea unei investigații internaționale privind jaful secolului și spălarea de bani etc. Din momentul creării, Platforma Demnitate și Adevăr a fost și rămâne a fi cea mai puternică voce de opoziție pro-europeană, anti-oligarhică din țară. Activitatea formațiunii nu s-a redus doar la organizarea protestelor, ci s-a extins și la identificarea problemelor din societate, a soluțiilor la acestea. Incursiunile mediatice, declarațiile responsabile ale liderilor partidului pe subiecte stringente pentru oamenii de la sate și orașe, din țară și din diasporă nu au lipsit nicio săptămână. Platforma DA a generat mereu idei și a oferit soluțiile cele mai pertinente pentru a păstra Republica Moldova pe făgașul democratic pe diversele sale dimensiuni: politică, economică, socială. Căile de dezvoltare ale businessului mic și mijlociu, descentralizarea puterii locale, reforma reală a administrației publice, acordarea corectă a subvențiilor în agricultură, ajutorarea pomicultorilor sunt doar câteva dintre inițiativele propuse de Platforma DA. http://www.platformada.md/ro/declaratia-platformei-demnitate-si-adevar-privind-asa-zisa-reforma-a-administratiei-publice-centrale/ http://www.platformada.md/ro/descentralizarea-reala-si-consolidarea-autonomiei-locale-in-conformitate-cu-standardele-europene-reprezinta-pilonii-de-baza-pentru-modernizarea-republicii-moldova-si-solutionarea-diferendului-transni/ http://www.platformada.md/ro/masurile-platformei-demnitate-si-adevar-cu-privire-la-sustinerea-businessului-micro-mic-si-mijlociu/ http://www.platformada.md/ro/cu-privire-la-asa-zisa-lupta-cu-coruptia-in-procesul-acordarii-subventiilor-in-agricultura/ http://www.platformada.md/ro/declaratie-privind-sustinearea-pomicultorilor-din-republica-moldova/ Formațiunea a propus mai multe amendamente legislative și a insistat asupra păstrării valorilor europene, democratice, acolo unde guvernarea a comis abuzuri și chiar crime. „Astfel, în loc să îmbunătățească climatul investițional prin micșorarea poverii fiscale asupra businessului legal, prin demonopolizarea și debirocratizarea reală a economiei, prin combaterea intransigentă a marii corupții și implementarea reformei autentice a justiției, etc., regimul antipopular este preocupat de atragerea și spălarea mijloacelor financiare murdare și oferirea azilului în formă de cetățenie mai multor escroci certați cu legea în țări mai mult sau mai puțin civilizate, precum și de noi scheme spălare a banilor proveniți din jaful secolului, produs în 2014-2017”- se spune în Declarația privind modificarea recentă a legii cetățeniei. http://www.platformada.md/ro/declaratia-platformei-da-privind-modificarea-legii-cetateniei/ Platforma DA este singura formațiune politică care a propus un proiect de reformare a sistemului electoral proporțional în beneficiul oamenilor, ținând cont de Opinia comună (nr.884/2017) a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneţia), a Oficiului pentru Instituţii Democratice şi Drepturile Omului al OSCE/ODIHR din 15 iunie 2017. Printre cele mai importante propuneri incluse în proiect, se află întroducerea votului preferential, creșterea nivelului de reprezentare a femeilor în procesul electoral, creșterea nivelului de reprezentare a Diasporei, a tinerilor și a persoanelor care reprezintă comunitățile la nivel regional, depolitizarea Comisiei Electorale Centrale și altele. http://www.platformada.md/ro/declaratia-platformei-demnitate-si-adevar-privind-proiectul-politic-al-platformei-da-de-reformare-a-sistemului-electoral-proportional-in-beneficiul-oamenilor/ Documentele elaborate de Platforma Demnitate și Adevăr vizează toate aspectele vieții sociale din Republica Moldova și sunt parte componentă a unui vast Program de Țară. Printre cele mai importante reforme este și cea cu privire la combaterea complexă a economiei tenebre, care actualmente este un flagel tot mai puternic și mai extins. Reperele acestei reforme sunt dialogul cu businessul legal, deoffshorizarea economiei, stimularea businessului legal printr-un șir de măsuri concrete. http://www.platformada.md/ro/test/ Platforma DA s-a expus public în toți acești ani pe subiecte diverse și complexe, extrem de vulnerabile din cauza abuzurilor fără precedent ale puterii de la Chișinău: privind situația precară a presei, privind necesitatea democratizării și depolitizării instituțiilor publice, privind oportunitatea unui referendum legislativ referitor a anularea legii care impune cetățenii să achite miliardele furate în sumă dublă. Platforma DA s-a referit în permanență și la situația din domeniul educației și cercetării, afectat de mai multe probleme: lipsa unei politici clare de asigurare a calității studiilor, conținuturi educaționale deseori irelevante pentru piața muncii, ineficiența cheltuielilor în sistemul educațional, condiții de studii neadecvate pentru elevi și profesori, în special în zonele rurale, lipsa coordonării și continuității studiilor la toate nivelurile de pregătire. „Salarizarea proastă generează, la rândul său, mai multe probleme ce țin de calitatea cunoștințelor obținute de către elevi și studenți, continuitatea generațiilor de pedagogi în sistemul educațional, diminuarea intereselor față de unele profesii importante pentru dezvoltarea și consolidarea societății. Salariile mici din sistemul de învățământ generează, într-un final, și pensii mici. Un cadru didactic cu merite deosebite în activitatea profesională, ajungând la pensie, este umilit și înjosit de penurie.”- se spune în Declarația Plafromei DA. http://www.platformada.md/ro/declaratie-privind-democratizarea-si-depolitizarea-comisiei-electorale-centrale/ http://www.platformada.md/ro/cu-privire-la-situatia-precara-a-presei-si-constrangerea-libertatii-de-exprimare-in-republica-moldova/ http://www.platformada.md/ro/declaratia-privind-oportunitatea-declararii-unui-referendum-legisativ-referitor-la-anularea-legii-care-impune-pe-cetateni-sa-achite-miliardele-furate-in-suma-dubla/ http://www.platformada.md/ro/declaratie-cu-privire-la-situatia-in-sistemul-de-educatie-si-cercetare-din-republica-moldova/ Majoritatea proiectelor normative, declarațiile, comunicatele de presă și alte acte elaborate de Platforma Demnitate și Adevăr în cei trei ani de existență pot fi găsite pe site-ul acesteia platformada.md. În toată această perioadă oamenii din formațiunea noastră au perseverat, au activat tot mai consecvent, au fortificat organizațiile teritoriale și au muncit cu dedicație pentru a salva țara. Rostul acestei activități s-a văzut explicit în Victoria categorică a liderului formațiunii Andrei Năstase în cadrul alegerilor locale pentru primpăria Chișinăului. Și chiar dacă puterea coruptă, autoritară din Chișinău a invalidat mandatul primarului ales și prin asta a comis o fărădelege dictatorială fără precedent în Europa, membrii și simpatizanții Platformei DA nu s-au descurajat, ci continuă să lupte cu cea mai mare determinare pentru un viitor aici, Acasă. Oamenii noștri sunt persecutați, dar noi nu cedăm. Maturitatea politică a lui Andrei Năstase și, implicit, a partidului pe care îl conduce a fost demonstrată plenar și în cadrul prezidențialelor când interesul național a prevalat asupra oricăror altor interese. Initiațoare a ideii de unitate, Platforma Demnitate și Adevăr va reuși și alaturi de forțele politice și civice consolidate în mișcarea de rezistență ACUM! Împreună vom reuși! 13 decembrie2018

citește mai mult

10 Decembrie 2018

Acțiunea publică organizată de membri ai viitorului bloc ACUM, cu titlul „Stop ACUM monopoluril...

Reprezentanții viitorului bloc ACUM au organizat un eveniment în fața guvernului în care au vorbit despre situația dezastruoasă din domeniul agro industrial, în special pe piața merelor și nucilor. Viitorul Bloc ACUM își va asuma mai multe măsuri de susținere a micilor producători din domeniu, printre care combaterea monopolurilor, suport financiar și un program național de promovare a producătorului autohton. La finalul evenimentului, membrii ACUM au împărțit șoferilor mere și nuci, pentru a atrage atenție cetățenilor despre problemă și a susține producătorii autohtoni. Vedeți mai jos în comunicat declarația participanților la eveniment. Acest eveniment a avut loc în contextul anunțării celor 5 angajamente-cheie, la începutul lunii noiembrie, printre care – creșterea salariului mediu până la cel puțin 11.000 lei pe lună și în special. Unul din condițiile cheie de a crește veniturile populației, inclusiv și al micilor producători, este combaterea monopolurilor și stat de drept care să asigure reguli egale de joc în economie. Printre cauzele care au dus la această situație se numără: (i) interesele de cartel din domeniu (ii) Dependența politică a Consiliului Concurenței – la fruntea căruia a fost numit recent Marcel Răducanu – fondator PD și deputat al formațiunii, (ii) lipsa susținerii din partea statului pentru micii producători de nuci, pentru ca aceștia să poată crește producție care să respecte standardele necesare pentru exportul către UE, (iv) lipsa unor programe de motivare a consumatorilor interni să procure produse alimentare autohtone. A fost remarcată și situația complicată din domeniul grâului, unde o companie – Transoil - proprietarul căreia face parte din anturajul lui Plahotniuc, controlează piața. Conform mai multor surse, aceasta deține Portul Internațional Giurgiulești dar și majoritatea depozitelor de grâu. Producătorii sunt nevoiți să stocheze grâul în aceste depozite și sunt de multe ori forțați să îl vândă către Transoil la un preț mizer. În rezultat, avem o situație în care micii producători nu simt beneficiile Acordului de Asociere cu UE, întrucât guvernarea nu este în stare să le apere interesele – și anume să faciliteze concurența onestă. Reprezentanții viitorului bloc ACUM consideră că guvernarea actuală demonstrează incompetență în gestionarea multiplelor probleme care apar în domeniul agricol. Aceasta se dovedește a fi depășită de orice situație imprevizibilă și nu este capabilă să pună în aplicare regulile unei concurențe oneste, atât de necesare în mediul de afaceri.

Declarația participanților la eveniment

În RM, agricultura a devenit cenușăreasa guvernului. Din cauza incompetenței și intereselor de cartel din acest domeniu, agricultorii din RM suferă an de an pierderi și se simt discriminați față de alte sectoare ale economiei. Cel mai mult, producătorii de la țară suferă datorită lipsei de bună guvernare în finanțarea antreprenorilor din agricultură, lipsa de ajutor din partea statului ruinează micile gospodării țărănești, în beneficiul cartelurilor apropiate de puterea politică. Prin acțiunile protestului de astăzi, noi acuzăm actualul guvern de incompetență și îl facem răspunzător direct de situația gravă a producătorilor de fructe, nuci, etc, care au adus satele noastre la sapă de lemn. Din peste 600.000 tone de fructe produse în 2018, la export au ajuns mai puțin de 20%. Statul nu ajută cu nimic la colectarea și procesarea locală de fructe, lăsând pe seama întreprinderilor de procesare politica de prețuri de colectare a fructelor. Asta-i ruinează pe țăranii noștri. De asta se fac vinovați politicienii numiți la conducerea Ministerului Agriculturii și a Ministerului Economiei. Noi, participanții la flashmob-ul de astăzi atragem atenția opiniei publice asupra situației dezastruoase din domeniul agro-industrial. Deja de mulți ani fermierii și țăranii din Republica Moldova suferă din cauza acordurilor de cartel și a lipsei soluțiilor la comercializare a produselor agricole în anii de supraproducere. Dar în anul curent indiferența și cinismul guvernanților a atins cota maximă! Producătorii și colectorii de nuci s-au confruntat anul acesta cu prăbușirea nejustificată și coordonată a prețurilor de achiziții. În satele noastre un kilogram de miez de nucă este achiziționat cu 35-40 lei per kilogram și asta în condițiile când în țara vecină, Ucraina, prețurile actuale oscilează între 80 și 120 lei pentru un kilogram! Totodată, se cunoaște că prețul de export al unui kilogram de miez de nucă variază între 7 și 10 euro. Unui asemenea decalaj dintre prețurile de achiziție și de vânzare a miezului de nucă se explică simplu: există un acord de cartel, inițiat, cel mai probabil, de anturajul actualului prim-ministru Pavel Filip. În urma acestuia au fost afectate substanțial veniturile miilor de locuitori din zonele noastre rurale. Menționăm că pentru majoritatea lor aceasta activitate este principala sursă de existență, care de departe nu poate fi substituită prin pomeni electorale. Și producătorii de fructe se confruntă cu o situație extrem de dificilă. Doar în Republica Moldova se întâmplă paradoxul când recolta bogată conduce la defrișarea livezilor de măr. Sutele de tone de fructe, aruncate în grămezi la marginea livezilor și lăsate să înghețe, simbolizează așa-zisa grijă a actualei guvernări față de agricultorii noștri. Toate țările europene trec uneori prin faze de supraproducere, însă autoritățile responsabile identifică soluții pentru a sprijini financiar agricultorii în asemenea condiții. Cu regret, Republica Moldova nu are parte de asemenea autorități, căci țăranul nostru este lăsat de izbeliște. El se confruntă singur cu voința unui grup restrâns de manageri ai fabricilor de procesare, care procură produsele fermierilor la prețuri mizerabile de 60-70 de bani per kilogram. Populismul guvernului se vede clar și în ceea ce privește inițiativa programului „Un măr pe zi pentru fiecare școlar”. PM Filip a mințit poporul cu falsuri despre mere gratuite, care nu a urmărit niciodată decât promisiunea electorală de a colecta voturi. Nici președintele Dodon, care se află mai mult în Rusia decât acasă, nu a contribuit cu nimic la soluționarea problemelor pomicultorilor. Exportul în Federația Rusă rămâne a fi foarte lent până în luna februarie, iar taxele vamale, introduse nejustificat în 2014, s-ar putea să fie ridicate temporar doar de la 1 ianuarie 2019 și, oricum, este evident că această acțiune va purta un vădit caracter electoral. Drept rezultat, recolta bogată de fructe s-a transformat în falimentul sutelor de fermieri. Evident că această situație fără precedent va genera accelerarea exodului populației din țară. Noi suntem alături de fermierii și țăranii din RM. În acest context viitorul bloc ACUM este gata să ofere programe extinse de susținere a producătorilor agricoli și să tragem la răspundere pe cei care protejează pungașii din acest sector vulnerabil. Susținerea fermierilor autohtoni este una din prioritățile programului nostru de guvernare. În foarte scurt timp după preluarea guvernării vom întreprinde următoarele acțiuni de sprijin al proceselor de comercializare a producției agricole: 1. Vom asigura independența și funcționalitatea Consiliului Concurenței, care va contracara toate acordurile de cartel, inclusiv și cele, în urma cărora agricultorii își pierd veniturile în procesul de comercializare a produselor. 2. Vom pune în aplicare mecanisme eficiente de procurare permanentă a anumitor produse agricole autohtone de către entitățile publice după modelul european (mecanismul de intervenții, procurarea fructelor pentru școli și grădinițe etc.). 3. Vom lansa mai multe programe de instruire în domeniului marketing-ului, vânzărilor, ambalării produselor, pentru a creștea atractivitatea lor pe piețele externe și a spori valoarea adăugată, în special pentru micii producători. 4. Vom stimula crearea unor centre agroalimentare cu infrastructura și sistem de logistică necesar pentru efectuarea exporturilor în cantități mari, în care grupuri de producători agricoli să dețină pachetul de control. 5. Vom lansa neîntârziat un program de industrializare la scară mică a zonelor rurale prin stimularea creării mai multor întreprinderi mici și mijlocii de procesare a producției agricole cu accent pe exportul produselor de valoare adăugată sporită. 6. Vom facilita exportul producției agricole prin simplificarea maximală a procedurilor vamale în strictă conformitate cu standardele europene. 7. Vom lansa un program național de promovare a produsului autohton, inclusiv prin legi care să determine producătorii și procesatorii de alimente să afișeze pe ambalaje dacă materia primă utilizată provine sau nu din Republica Moldova.

10 Decembrie 2018

 

citește mai mult