Platforma DA consideră că Guvernul trebuie să recunoască o stare excepțională în economie! Urgent!

24 Martie 2020

La 17 martie, a.c. RM a introdus starea de urgență pe întreg teritoriul național, fără multe discuții legislative, iar după o săptămână de la întroducerea acestuia situația nu inspiră mult optimism.

Avem 109 cazuri confirmate de Covid-19, câteva sute de cazuri suspectate și mai multe localități aflate în carantină. Acțiunile întreprinse de către autoritățile statului sunt parțiale și insuficiente. Parlamentul RM a transmis pentru 60 de zile întreaga răspundere pentru administrarea stării de pandemie unei Comisii pentru Situații Excepționale, constituită din membrii Guvernului RM, asupra căreia nu există suficiente sau aproape deloc instrumente de control parlamentar.

Din păcate, competențele acestei Comisii pentru Situații Excepționale sunt vagi și interpretabile, iar mecanismul de aplicare a deciziilor sale pare a crea doar ambiguitate. Nu este clar cum sunt separate atribuțiile acestei autorități cu statut excepțional de actualul guvern, care-și păstrează competențele, înafara unei supravegheri parlamentare corespunzătoare prevăzute de Constituție. Nu au fost delimitate atribuțiile Comisiei și Guvernului în această situație de urgență de competențele autorităților publice locale, generând astfel diverse conflicte de interpretare în procesul stării epidemiologice generale. Rămâne neclară situația dreptului Comisiei și Guvernului de a emite ordonanțe de urgență, care substituie legi, pe durata stării de urgență.

Nu avem suficiente date plauzibile asupra motivelor instituirii stării de carantină în anumite localități ale țării și nici care sunt limitele de restricționare a unor drepturi fundamentale, inclusiv în ceea ce privește: dreptul la libera circulație (art.27), dreptul la informație (art.34), dreptul la muncă (art.43), dreptul la întruniri (art.4), dreptul la libertatea conștiinței (art.31), dreptul la libertatea opiniei ș ia exprimării (art.32), dreptul la proprietatea privată (art.46), dreptul la asistență și protecție socială (art.47), etc, precum și proporționalitatea unor restrângeri ale drepturilor constituționale, prevăzute în articolele 20-24 ale Constituției RM.

Și mai complicată este situația în domeniul economic. Aplicarea nelimitată a restricțiilor în contextul stării de urgență a blocat marea majoritate a întreprinderilor și companiilor private, a suspenda procesul de muncă și producție, generând pierderi imense. Această situație va reduce salariile, va împovăra achitarea ratelor la creditele bancare și dobânzilor aferente acestora, va spori disponibilizarea forțată a angajaților pentru perioade nedeterminate de timp, punând presiuni imense asupra bugetului de stat și capacității de plată a populației. După mai multe apeluri și solicitări ale asociațiilor de business, Guvernul a emis doar niște reacții generale, care nu transmit un mesaj adecvat și credibil, așteptat de către companiile sectorului privat.

Fără îndoială, prioritatea #1 este în acest moment viața și sănătatea populației. Ar fi extrem de periculos însă ca în aceste condiții epidemiologice severe să se uite de pericolul unei crize economice de proporții, care ar face mult rău țării și cetățenilor săi. În ultimele zile, Platforma DA a oferit mai multe propuneri și soluții practice pentru a preveni escaladarea unei crize economice. Majoritatea propunerilor noastre sunt foarte apropiate de ideile formulate în mediul de afaceri privat și asociativ. Am solicitat astfel ca Guvernul RM să examineze posibilitatea:

re-eșalonării plăților sau prelungire a termenului de calculare și achitare a TVA, a impozitului pe venit, contribuțiilor sociale și medicale și altor plăți la stat, fără aplicarea penalităților și majorărilor de întârziere;

  • scutirii businessului de unele impozite;
  • compensării plăților salariale pentru angajații disponibilizați în perioada sistării activităților economice;
  • prelungirii termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale anuale (2019), lunare și trimestriale, precum și a situațiilor financiare, dărilor de seamă statistice, fără aplicarea sancțiunilor;
  • crearii unor fonduri speciale pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
  • relaxării politicii de creditare bancară prin micșorarea dobânzilor.

Considerăm aceste solicitări justificate și acceptabile în contextul susținerii pe care statul trebuie să-l ofere mediului de afaceri în condițiile crizei pandemice. Admitem că se cer și alte măsuri de sprijin pentru sectorul privat, cum ar fi creditarea directă a agenților economici din partea Guvernului cu dobânda 0. Este important în aceste momente de risc major pentru sănătatea publică în Republica Moldova să luăm decizii hotărâte și corecte în privința susținerii companiilor mici și mijlocii, întăririi încrederii investitorilor străini și locali, calmării băncilor și fermierilor, care au nevoie de fonduri de susținere și garanții la credite, nu doar de încurajări sterile.

Platforma DA consideră că Guvernul trebuie să recunoască o stare excepțională în economie, elaborând de urgență un pachet de măsuri, care să prevină aruncarea mediului privat într-o stare generalizată de insolvență, concedieri în masă și falimente dramatice. Guvernul RM trebuie să solicite în mod responsabil și să obțină ajutoare în condiții de criză din partea partenerilor internaționali, mobilizându-și în acest scop toată capacitatea administrativă și politică.

Măsurile de prevenire a calamității de sănătate publică va solicita un volum extraordinar de resurse bugetare, în care fiecare leu va trebui să fie cheltuit rațional și sub control strict. Exact în acest scop, controlul parlamentar trebuie să fie restabilit imediat pentru ca măsurile sanitare cu caracter epidemiologic, instituțiile spitalicești, aplicarea deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, să nu fie afectate de abuzuri, risipă sau intenții ostile.

Sănătatea populației depinde de măsurile pe care le vom lua în următoarele 2-3 luni, nu doar pentru a zăgăzui extinderea infecțiilor Covid-19, dar și pentru a feri națiunea de o criză economică acută. Considerăm că Parlamentul Republicii Moldova are obligația de a adopta cât mai curând urgent rectificări semnificative la legea bugetului pe anul 2020, renunțând la cheltuieli mai puțin importante, finanțând doar strictul necesar în sectorul public la achitarea salariilor și pensiilor, dar autorizând în schimb resurse bugetare suficiente pentru majorarea salariilor pentru medici și personalul medical aferent, pentru politici de susținere a pierderilor suferite de cetățeni și mediul de afaceri. Este timpul ca Guvernul să anunțe alocarea unor fonduri urgente de criză pentru a compensa pierderile mediului de afaceri, pierderi care vor crește rapid în scurt timp.

După lupta cu pandemia, salvarea veniturilor oamenilor și businessului devine prioritatea #1 pentru toți oamenii de bună credință din Republica Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu!

23 martie, 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

16 Martie 2020

Platforma DA propune amendamente la legislație în vederea susținerii sectorului privat, a economi...

În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului deputații Platformei DA Igor Munteanu și Alexandru Slusari înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în contextul acțiunilor de contracarare a pericolelor legate de circumstanțele epidemiei Covid19 și consecințele sale în Republica Moldova. Acest proiect de lege este destinat să sprijine sectorul privat din RM în contextul circumstanțelor legate de efectele epidemiei asupra economiei naționale. Propunem câteva amendamente la legislația cu privire la activitatea băncilor (N.202 din 06.10.2017), în speță, art.83, care va fi completat cu prevederi care permit ajutoare de stat băncilor în condițiile unor pandemii, epidemii, cataclisme naturale, alte situații excepționale de mare impact, ceea ce ar permite BNM să stabilească prin actele sale normative cerințe noi de prudențialitate, provizioane și capital normativ pentru asemenea situații excepționale, astfel încât să poată facilita prin intermediul acțiunilor sale acordarea unor vacanțe la credite bancare și alte facilități agenților economici afectați de circumstanțe neprevăzute în procesul de restituire a creditelor bancare. Totodată, întroducem prin Articolul 180 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 și câteva prevederi noi, care vor ușura situația sectorului privat în cazul unor restanțe la plata impozitelor și altor obligații fiscale, ca urmare a circumstanțelor provocate de situații excepționale, cum este și epidemia ”Covid-19”. O altă formă de susținere ar fi suspendarea penalităților fiscale pentru companiile care resimt o povară suplimentară ca efecte negative ale răspândirii epidemiei recunoscute oficial. Acestea sunt doar câteva prevederi, modificările vizând 10 legi.  Proiect_Covid19  

citește mai mult

04 Martie 2020

Declarația consilierilor municipali ai Platformei DA privind practicile dubioase ale primarului de ...

Noi, consilierii municipali ai Platformei DA, ne exprimăm îngrijorarea profundă pentru situaţia în care a ajuns capitala noastră sub conducerea total neprofesionistă şi lipsită de viziune a primarului Ivan Ceban, susţinut de consilierii săi socialişti. Deşi a promis în Campania electorală strategii de dezvoltare şi modernizare a oraşului, actualul edil nu numai că îşi ignoră total propriile promisiuni, ci sfidează cu neruşinare orice idee de progres în beneficiul oamenilor, manifestând o incapacitate reprobabilă de a contribui la dezvoltarea oraşului nostru prin elaborarea proiectelor urbane bune şi prin atragerea de fonduri investiţionale europene. Nici vorbă de practici exemplare în modul său de a gestiona treburile oraşului – totul se reduce la gestionarea stângace, dar cu bună ştiinţă, a aceleeaşi sărăcii, la care ne-au adus Plahotniuc şi urmaşul său fidel, Dodon. De la investirea sa în funcţie, Ivan Ceban nu a reuşit să creeze nicio relaţie funcţională cu administraţiile oraşelor europene, exemplul şi suportul cărora ne-ar fi ajutat să progresăm, să schimbăm spre bine capitala să îmbunătăţim mediul urban şi climatul economic. Dimpotrivă, fiind axat doar pe propriile interese, actualul primar, care copiază fidel comportamentul de sorginte plahotniucistă a şefului său politic, Dodon, este nefregventabil în lumea civilizată şi acest fapt a generat deja pierderi de zeci de milioane de euro din proiecte europene care puteau fi atrase, dacă Ceban ar fi avut intenţia să lucreze pentru oameni şi nu exclusiv pentru propriile interese. Noi, consilierii Platformei DA, urmând dezideratele partidului nostrum, am fost deschişi la conlucrarea eficientă în interesul chişinăuienilor, în cadrul CMC şi am susţinut proiectele bune indiferent de entitatea politică care le-a propus spre dezbatere. Din păcate, proiecte bune sunt prea puţine, primarul perseverând în gestionarea dezastrului moştenit de la Plahotniuc, păstrându-i şi preluându-i cu exaltare penibilă schemele corupte şi persoanele care le puneau în practică. Noi, Consilierii municipali ai Fracțiunii Platforma DA, condamnăm cu toată vehemența modul inacceptabil de gestiune a administrăii Chişinăului şi acțiunile ilegale ale primarului de Chișinău Ivan Ceban. Bunele sale intenţii nu sunt decât un paravan demagogic şi mincinos pentru acoperirea fărădelegilor la care recurge fără scrupule, cu o neruşinare ieşită din comun. S-a ajuns deja la practicile abominabile ale lui Plahotniuc de răzbunare, persecuţie şi şantaj politic şi ne întrebăm în ce vor mai degenera acestea. Un exemlu recent este de practici de grotă, incompatibile cu principiile democratice este şi demiterea nejustificată şi abuzivă a vicepretorilor propuşi de Platforma DA ca răspuns la refuzul nostru de a vota în şedinţa CMC un proiect extrem de dubios propus de Ivan Ceban. Considerăm că aceste demiteri ilegale și nefondate sunt o vendetta incalificabilă a primarului în rezultatul activității consilierilor municipali ai Platformei DA, care s-au opus cu fermitate proiectului de decizie înaintat de Ivan Ceban cu privire la “asamblarea autobuzelor pentru municipiul Chișinău”, prin accesarea unui credit în condiții dubioase și la un procent exorbitant de 8%, cu prețul de 122.6 mii euro per bucată (cost total 12 260 000 euro). Toate demersurile privind achiziționarea autobuzelor au fost făcute total netransparent, nefiind respectată procedura prevăzută de lege pentru organizarea licitaţiilor publice, fără audieri și dezbateri publice. Acest mod de a acţiona este contrar intereselor chişinăuienilor care alimentează sursele bugetare ale municipiului şi sunt, de facto decidentul principal, ceea ce, probabil, Ivan Ceban a uitat imediat după campania electorală şi își desfășoară activitatea în primaria Chișinău ca în SRL-ul propriu. De asemenea, în proiectul de decizie și nota informativă anexată, la secţia “parametrii tehnici” nu este indicată specificația principală - «consumul de energie». Avand în vedere că municipalitatea subvenționează cheltuielile anume la acest capitol, considerăm că această omitere este o tăinuire cu rea credinţă a informației. La solicitarea noastră adresată Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație pe acest subiect, ni s-a comunicat că direcţia respectivă nu a fost consultată în niciun fel în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie, a notei informative și de selectare a ofertelor. De asemenea, nu a fost consultat vreun specialist în eficiența energetică, fapt absolut necesar conform legislației în vigoare în acest domeniu. Am aflat cu stupoare că de “întrebarea” aceasta s-a ocupat exclusiv Vadim Mitriuc, consilierul primarului. Fracțiunea Municipală a Platformei DA nu a susținut acest proiect de decizie elaborat cu încalcări flagrante ale procedurii legale şi a solicitat primarului Ivan Ceban prezentarea unei note informative exhaustive și în conformitate cu regulamentele în vigoare pe acest domeniu, specificate și elaborate de UE. Îngrijorarea noastră a fost argumentată şi prin faptul că tipul de autobuze selectat pentru a fi asamblat/procurat pentru chişinăuieni după accesarea creditului dubios, trezeşte, cel puţin, nedumerire. Astfel de tipuri de transport public care funcţionează în bază de combustibil de tip diesel, nu mai sunt utilizate în nicio ţară europeană civilizată! Acestea, pe lângă faptul că generează cresterea iminentă a tarifelor, poluează excesiv mediul înconjurător, având un impact nefast asupra sănătăţii oamenilor. Reacţia primarului, însă, este total absurdă, disproporţionată şi incalificabilă. În loc să se conformeze solicitării noastre perfect legitime, Ivan Ceban a decis sa se rafuiască politic cu Platforma DA, impunând pretorii de sectoare să înainteze demersuri în vederea demiterii vicepretorilor, membri ai Platformei DA. Avand în vedere apropiata campanie electorala prezidenţială şi aspiraţia nedisimulată a lui Igor Dodon pentru al doilea mandat de preşedinte al Republicii Moldova, întelegem graba lui Ivan Ceban în vederea achizitionării autobuzelor ca mijloc de reclamă electorală pentru “stăpânul” său. Dar această grabă aproape isterică demonstrează clar faptul că actualul primar socialist al capitalei utilizează abuziv resursele administrative în scop electoral, comite abuz în serviciu şi încalcă toate normele legale şi procedurile regulamentare pentru achiziţiile publice. Noi, consilierii municipali ai Platformei DA, condamnăm fără echivoc atitudinea iresponsabilă a primarului faţă de interesele reale ale chişinăuienilor, Ca urmare a celor expuse, SOLICITĂM: - iniţierea imediată a unor audieri şi dezbateri publice în vederea elaborării unei decizii optime, de maximă eficienţă şi utilitate, privind achizitionarea unităţilor de transport în comun, - publicarea tuturor ofertelor parvenite de la diverşi producători, precum si ofertele de creditare, în vederea desfăşurării unei licitaţii transparente, - consultarea expertilor în eficienţa energetică, în transport, a ecologiştilor, în vederea achiziţionării tipului optim de autobuze, - anularea dispoziţiilor total nejustificate de demitere a vicepretorilor Platformei DA şi încetarea fără întârziere a practicilor de rafuială politică, incompatibilă cu principiile democratice de guvernare la orice nivel.

citește mai mult

02 Martie 2020

Mesajul lui Andrei Năstase de 2 martie, ziua comemorarii evenimentelor din 1992...

Se împlinesc 28 de ani de la declanșarea de către Federaţia Rusă a războiului de pe Nistru pentru a pereclita aspiraţia noastră la independenţă statală, separatismul fiind arma sa de umilire şi ameninţare nu doar a cetăţenilor moldoveni dornici de libertate, ci şi a unui întreg continent. Atrocităţile acestui război sunt greu de definit prin cuvinte, nici acum nu realizăm, probabil, în întregimea sa, toată durerea suportată de oamenii care i-au fost parte. Oameni paşnici au fost schilodiţi, schingiuiţi, torturaţi, omorâţi cu bestialitate de aşa-numiţii cazaci, sute dintre cei mai curajoşi bărbaţi ai neamului, voluntari şi poliţişti, au pierit în iadul declanşat de o armata de ocupaţie. Astăzi ecourile acestui război sunt încă atât de vii, că multe mame, soţii, precum şi veteranii trecuţi prin acele lupte grele, încă mai tresar noaptea treziţi de vise teribile. Războiul de pe Nistru nu a fost război civil sau de altă sorginte indefinită, nu a fost o invazie a extratereştrilor sau a unor rătăciţi în istorie, ci a fost o agresiune militară a Federaţiei Ruse asupra Republicii Moldova, stat care şi-a proclamat independenţa şi a apărat-o printr-un patriotism exemplar alimentat de setea firească de libertate. Iar armistițiul semnat de președinții Republicii Moldova și Federaţiei Ruse la Moscova în iulie 1992 nu este decât o dovadă limpede a acestui fapt şi, din păcate, nu a însemnat sfârşitul tragediei noastre, ci a conservat doar agonia ostilă, avidă de putere a invadatorilor. Transnistria rămâne a fi astăzi ostateca unui regim perfid instaurat aici, la noi acasă, de un stat străin printr-o politică manipulatoare secesionistă, agresivă, antinaţională. Iar afirmaţiile actualului ministru de externe Ciocoi, că armata rusă ne-a eliberat şi ne-ar fi adus pacea, nu sunt doar aberante şi total nefondate, ci sunt expresia fidelă a politicii separatiste, a mesajului mincinos fabricat în laboratoarele FSB-iste ale ocupanţilor prezenţi şi astăzi pe teritoriul ţării noastre prin trupe militare ilegale. Aceste afirmaţii josnice sunt şi un afront intolerabil adus sacrificiului uriaş făcut de veteranii războiului de pe Nistru în numele independenţei Republicii Moldova. Iar cei care nu au susţinut revolta firească a veteranilor împotriva absurdităţilor debitate de ministrul lui Dodon (şi, implicit, moţiunea simplă împotriva politicilor acestuia înaintată în legislativ de deputaţii noştri) se fac complici ai ocupanţilor şi nu-şi doresc demilitarizarea, democratzarea şi reintegrarea reală a teritoriului din stânga Nistrului în spaţiul politic, economic şi social al statului Republica Moldova. Sfidarea ostentativă a veteranilor războiului de pe Nistru de către oficialii moldoveni de astăzi clarifică un singur adevăr: așa-zisul statalist Dodon şi camarila sa politică sunt exponenţii agresorului extern al Republicii Moldova, promovând aici interesele ostile ale unui stat străin. Mai mult decât atât, este cert că ei s-au angajat cu bună ştiinţă şi umilinţă faţă de Federaţia Rusă să menţină climatul obscur, criminal, corupt, propice contrabandei economice şi poftelor oligarhice dezlănţuite în stânga Nistrului. Armata rusă nu este garantul păcii în ţara noastră, ci garantul unor fărădelegi economice, sociale şi politice ale criminalilor de război şi a oligarhilor care şi-au dat mâna sfidând memoria celor căzuţi în război, trecând peste lacrimile văduvelor şi peste tot ce este sfânt pentru noi: libertate, dreptate, adevăr şi demnitate naţională. Poziţia punctuală a Platformei DA faţă de evenimentele din acel sângeros 1992, precum şi faţă de situaţia actuală ca urmare a acestora, a fost expusă argumentat în declaraţia deputaţilor Parlamentului Republicii Moldova cu privire la comemorarea evenimentelor de atunci raportate la procesul de reintegrare teritorială a ţării. Declaraţie, care a fost respinsă în actualul legislativ de către deputaţii lui Dodon, dar şi de deputaţii partidului democrat care şi-au arătat încă odată adevărata lor motivaţie politică. Exprimând opţiunile expuse în dezideratele programatice ale Platformei DA, voi mai spune doar atât: eroii războiului de pe Nistru şi familiile acestora trebuie să se bucure de tot sprijinul acestui stat, pe care l-au apărat printr-un sacrificiu personal fără egal. În această zi de comemorare, dar şi dincolo de ea, toată suflarea omenească din Republica Moldova trebuie să se aplece cu recunoştinţă profundă în faţa eroilor datorită cărora respirăm astăzi libertatea. Atâta timp cât veteranii noştri vor fi obligați să cerşească alocaţii decente şi vor fi nevoiţi să trăiască în sărăcie, neavând bani nici de medicamente, noi, cetăţenii acestei ţări, vom fi tributarii ocupanţilor. Să nu uităm de asta şi să facem tot ce ne stă în puteri pentru a continua calea libertăţii şi a dreptăţii, apărată cu cinste de veteranii noştri. În acest sens deputații Platformei DA, chiar fiind în opoziție, depun toate eforturile în vederea sporirii protecției sociale a veteranilor războiului pentru Independență. Republica Moldova nu este enclava nimănui, Republica Moldova este un stat european independent, cu oameni drepţi care au aspiraţii fireşti de libertate şi bunăstare. Aspiraţii apărate de eroii lui 1992 în faţa cărora ne înclinăm. Aspiraţii care ne motivează să mergem mai departe spre un viitor integrat în familia statelor civilizate, spre un viitor în care vom reuşi să construim o ţară în care să vrei să trăieşti. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 2 martie 2020

citește mai mult