Platforma DA îndeamnă toți alegătorii din raza circumscripției 38 să iasă masiv la vot pe data de 15 martie și să susțină candidatura dl Grigore Cobzac!

09 Februarie 2020

Urmare a consultărilor interne, în special a structurilor locale și a consiliului politic al OT Hâncești, Biroul Politic Național al Platformei Demnitate și Adevăr a decis astăzi să acorde susținere electorală candidatului independent Grigore Cobzac în alegerile parlamentare noi din circumscripția 38.

Decizia partidului nostru are la bază o reflecție temeinică și asumată.

Până în prezent, Platforma Demnitate și Adevăr a făcut absolut totul pentru identificarea unui candidat comun ne-afiliat politic, care ar fi reprezentat forțele proeuropene și naționale, ca un prim test pentru marile bătălii politice ale anului 2020. Platforma DA este fidelă principiilor sale și a decis să nu-și lanseze propriul candidat în aceste alegeri, chemând la unitatea tuturor forțelor democratice de centru-dreapta, care trebuie să învingă în această circumscripție.

Platforma Demnitate și Adevăr nu poate ignora faptul că Dl Grigore Cobzac a fost candidatul comun al forțelor antioligarhice în alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția nr. 38 și în condițiile unui scrutin neliber și inegal a avut sprijinul popular, obținănd locul doi cu peste 33 % de voturile exprimate în cadrul scrutinului.

Candidatul Grigore Cobzac este originar din raionul Hâncești.

Domnia sa are o bogată experiență regională și parlamentară, este unul din adversarii declarați ai regimului oligarhic, a activat în calitate de Președinte al comisiei parlamentare pentru anchetarea traficului cu anabolizante în fostul Parlament, un dosar complex care a generat mai mulți prizonieri politici. Avem ferma convingere că dânsul va fi o voce distinctă și sonoră în favoarea procesului de recuperare democratică în Republica Moldova, inseparabilă de necesitatea organizării unei mișcări naționale de rezistență anti-oligarhice, prefigurate astăzi în proiectul unei adevărate restaurații îmbrățișate de Igor Dodon și PSRM.

Platforma Demnitate și Adevăr consideră că miza adevărată a scrutinului din circumscripția 38 este crearea condițiilor necesare și suficiente pentru o mișcare de unitate a forțelor de centru-dreapta. Rezultatul acestor alegeri ne vor ajuta să înțelegem care sunt adevăratele interese ale liderilor și partidelor politice de pe centru dreapta.

Platforma DA îndeamnă toți alegătorii din raza circumscripției 38 să iasă masiv la vot pe data de 15 martie și să susțină candidatura dl Grigore Cobzac, care, din punctul de vedre al formațiunii noastre, reprezenta cel mai bine idealurile de libertate, bunăstare, justiție și valori democratice, un candidat integru și profesionist de profil european, care nu va permite dispersarea și pulverizarea voturilor și va da startul unei mișcări de unitate pe plan național.

Totodată, facem un apel către alte partide proeuropene și naționale autentice să gândească strategic și să acționeze local. Iar acest îndemn înseamnă să aibă tăria de a-și retrage candidații proprii, garantând astfel condițiile necesare pentru victoria candidatului independent, Grigore Cobzac, întro circumscripție în care se va vota pentru decuplarea de pericolul Igor Dodon și de mascotele sale politice.

09 februarie 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

24 Martie 2020

Platforma DA consideră că Guvernul trebuie să recunoască o stare excepțională în economie! Ur...

La 17 martie, a.c. RM a introdus starea de urgență pe întreg teritoriul național, fără multe discuții legislative, iar după o săptămână de la întroducerea acestuia situația nu inspiră mult optimism. Avem 109 cazuri confirmate de Covid-19, câteva sute de cazuri suspectate și mai multe localități aflate în carantină. Acțiunile întreprinse de către autoritățile statului sunt parțiale și insuficiente. Parlamentul RM a transmis pentru 60 de zile întreaga răspundere pentru administrarea stării de pandemie unei Comisii pentru Situații Excepționale, constituită din membrii Guvernului RM, asupra căreia nu există suficiente sau aproape deloc instrumente de control parlamentar. Din păcate, competențele acestei Comisii pentru Situații Excepționale sunt vagi și interpretabile, iar mecanismul de aplicare a deciziilor sale pare a crea doar ambiguitate. Nu este clar cum sunt separate atribuțiile acestei autorități cu statut excepțional de actualul guvern, care-și păstrează competențele, înafara unei supravegheri parlamentare corespunzătoare prevăzute de Constituție. Nu au fost delimitate atribuțiile Comisiei și Guvernului în această situație de urgență de competențele autorităților publice locale, generând astfel diverse conflicte de interpretare în procesul stării epidemiologice generale. Rămâne neclară situația dreptului Comisiei și Guvernului de a emite ordonanțe de urgență, care substituie legi, pe durata stării de urgență. Nu avem suficiente date plauzibile asupra motivelor instituirii stării de carantină în anumite localități ale țării și nici care sunt limitele de restricționare a unor drepturi fundamentale, inclusiv în ceea ce privește: dreptul la libera circulație (art.27), dreptul la informație (art.34), dreptul la muncă (art.43), dreptul la întruniri (art.4), dreptul la libertatea conștiinței (art.31), dreptul la libertatea opiniei ș ia exprimării (art.32), dreptul la proprietatea privată (art.46), dreptul la asistență și protecție socială (art.47), etc, precum și proporționalitatea unor restrângeri ale drepturilor constituționale, prevăzute în articolele 20-24 ale Constituției RM. Și mai complicată este situația în domeniul economic. Aplicarea nelimitată a restricțiilor în contextul stării de urgență a blocat marea majoritate a întreprinderilor și companiilor private, a suspenda procesul de muncă și producție, generând pierderi imense. Această situație va reduce salariile, va împovăra achitarea ratelor la creditele bancare și dobânzilor aferente acestora, va spori disponibilizarea forțată a angajaților pentru perioade nedeterminate de timp, punând presiuni imense asupra bugetului de stat și capacității de plată a populației. După mai multe apeluri și solicitări ale asociațiilor de business, Guvernul a emis doar niște reacții generale, care nu transmit un mesaj adecvat și credibil, așteptat de către companiile sectorului privat. Fără îndoială, prioritatea #1 este în acest moment viața și sănătatea populației. Ar fi extrem de periculos însă ca în aceste condiții epidemiologice severe să se uite de pericolul unei crize economice de proporții, care ar face mult rău țării și cetățenilor săi. În ultimele zile, Platforma DA a oferit mai multe propuneri și soluții practice pentru a preveni escaladarea unei crize economice. Majoritatea propunerilor noastre sunt foarte apropiate de ideile formulate în mediul de afaceri privat și asociativ. Am solicitat astfel ca Guvernul RM să examineze posibilitatea: re-eșalonării plăților sau prelungire a termenului de calculare și achitare a TVA, a impozitului pe venit, contribuțiilor sociale și medicale și altor plăți la stat, fără aplicarea penalităților și majorărilor de întârziere;

  • scutirii businessului de unele impozite;
  • compensării plăților salariale pentru angajații disponibilizați în perioada sistării activităților economice;
  • prelungirii termenului de prezentare a dărilor de seamă fiscale anuale (2019), lunare și trimestriale, precum și a situațiilor financiare, dărilor de seamă statistice, fără aplicarea sancțiunilor;
  • crearii unor fonduri speciale pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii;
  • relaxării politicii de creditare bancară prin micșorarea dobânzilor.
Considerăm aceste solicitări justificate și acceptabile în contextul susținerii pe care statul trebuie să-l ofere mediului de afaceri în condițiile crizei pandemice. Admitem că se cer și alte măsuri de sprijin pentru sectorul privat, cum ar fi creditarea directă a agenților economici din partea Guvernului cu dobânda 0. Este important în aceste momente de risc major pentru sănătatea publică în Republica Moldova să luăm decizii hotărâte și corecte în privința susținerii companiilor mici și mijlocii, întăririi încrederii investitorilor străini și locali, calmării băncilor și fermierilor, care au nevoie de fonduri de susținere și garanții la credite, nu doar de încurajări sterile. Platforma DA consideră că Guvernul trebuie să recunoască o stare excepțională în economie, elaborând de urgență un pachet de măsuri, care să prevină aruncarea mediului privat într-o stare generalizată de insolvență, concedieri în masă și falimente dramatice. Guvernul RM trebuie să solicite în mod responsabil și să obțină ajutoare în condiții de criză din partea partenerilor internaționali, mobilizându-și în acest scop toată capacitatea administrativă și politică. Măsurile de prevenire a calamității de sănătate publică va solicita un volum extraordinar de resurse bugetare, în care fiecare leu va trebui să fie cheltuit rațional și sub control strict. Exact în acest scop, controlul parlamentar trebuie să fie restabilit imediat pentru ca măsurile sanitare cu caracter epidemiologic, instituțiile spitalicești, aplicarea deciziilor Comisiei pentru situații excepționale, să nu fie afectate de abuzuri, risipă sau intenții ostile. Sănătatea populației depinde de măsurile pe care le vom lua în următoarele 2-3 luni, nu doar pentru a zăgăzui extinderea infecțiilor Covid-19, dar și pentru a feri națiunea de o criză economică acută. Considerăm că Parlamentul Republicii Moldova are obligația de a adopta cât mai curând urgent rectificări semnificative la legea bugetului pe anul 2020, renunțând la cheltuieli mai puțin importante, finanțând doar strictul necesar în sectorul public la achitarea salariilor și pensiilor, dar autorizând în schimb resurse bugetare suficiente pentru majorarea salariilor pentru medici și personalul medical aferent, pentru politici de susținere a pierderilor suferite de cetățeni și mediul de afaceri. Este timpul ca Guvernul să anunțe alocarea unor fonduri urgente de criză pentru a compensa pierderile mediului de afaceri, pierderi care vor crește rapid în scurt timp. După lupta cu pandemia, salvarea veniturilor oamenilor și businessului devine prioritatea #1 pentru toți oamenii de bună credință din Republica Moldova. Așa să ne ajute Dumnezeu! 23 martie, 2020

citește mai mult

16 Martie 2020

Platforma DA propune amendamente la legislație în vederea susținerii sectorului privat, a economi...

În conformitate cu articolul 73 din Constituția Republicii Moldova și articolul 47 din Regulamentul Parlamentului deputații Platformei DA Igor Munteanu și Alexandru Slusari înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative în contextul acțiunilor de contracarare a pericolelor legate de circumstanțele epidemiei Covid19 și consecințele sale în Republica Moldova. Acest proiect de lege este destinat să sprijine sectorul privat din RM în contextul circumstanțelor legate de efectele epidemiei asupra economiei naționale. Propunem câteva amendamente la legislația cu privire la activitatea băncilor (N.202 din 06.10.2017), în speță, art.83, care va fi completat cu prevederi care permit ajutoare de stat băncilor în condițiile unor pandemii, epidemii, cataclisme naturale, alte situații excepționale de mare impact, ceea ce ar permite BNM să stabilească prin actele sale normative cerințe noi de prudențialitate, provizioane și capital normativ pentru asemenea situații excepționale, astfel încât să poată facilita prin intermediul acțiunilor sale acordarea unor vacanțe la credite bancare și alte facilități agenților economici afectați de circumstanțe neprevăzute în procesul de restituire a creditelor bancare. Totodată, întroducem prin Articolul 180 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 și câteva prevederi noi, care vor ușura situația sectorului privat în cazul unor restanțe la plata impozitelor și altor obligații fiscale, ca urmare a circumstanțelor provocate de situații excepționale, cum este și epidemia ”Covid-19”. O altă formă de susținere ar fi suspendarea penalităților fiscale pentru companiile care resimt o povară suplimentară ca efecte negative ale răspândirii epidemiei recunoscute oficial. Acestea sunt doar câteva prevederi, modificările vizând 10 legi.  Proiect_Covid19  

citește mai mult

04 Martie 2020

Declarația consilierilor municipali ai Platformei DA privind practicile dubioase ale primarului de ...

Noi, consilierii municipali ai Platformei DA, ne exprimăm îngrijorarea profundă pentru situaţia în care a ajuns capitala noastră sub conducerea total neprofesionistă şi lipsită de viziune a primarului Ivan Ceban, susţinut de consilierii săi socialişti. Deşi a promis în Campania electorală strategii de dezvoltare şi modernizare a oraşului, actualul edil nu numai că îşi ignoră total propriile promisiuni, ci sfidează cu neruşinare orice idee de progres în beneficiul oamenilor, manifestând o incapacitate reprobabilă de a contribui la dezvoltarea oraşului nostru prin elaborarea proiectelor urbane bune şi prin atragerea de fonduri investiţionale europene. Nici vorbă de practici exemplare în modul său de a gestiona treburile oraşului – totul se reduce la gestionarea stângace, dar cu bună ştiinţă, a aceleeaşi sărăcii, la care ne-au adus Plahotniuc şi urmaşul său fidel, Dodon. De la investirea sa în funcţie, Ivan Ceban nu a reuşit să creeze nicio relaţie funcţională cu administraţiile oraşelor europene, exemplul şi suportul cărora ne-ar fi ajutat să progresăm, să schimbăm spre bine capitala să îmbunătăţim mediul urban şi climatul economic. Dimpotrivă, fiind axat doar pe propriile interese, actualul primar, care copiază fidel comportamentul de sorginte plahotniucistă a şefului său politic, Dodon, este nefregventabil în lumea civilizată şi acest fapt a generat deja pierderi de zeci de milioane de euro din proiecte europene care puteau fi atrase, dacă Ceban ar fi avut intenţia să lucreze pentru oameni şi nu exclusiv pentru propriile interese. Noi, consilierii Platformei DA, urmând dezideratele partidului nostrum, am fost deschişi la conlucrarea eficientă în interesul chişinăuienilor, în cadrul CMC şi am susţinut proiectele bune indiferent de entitatea politică care le-a propus spre dezbatere. Din păcate, proiecte bune sunt prea puţine, primarul perseverând în gestionarea dezastrului moştenit de la Plahotniuc, păstrându-i şi preluându-i cu exaltare penibilă schemele corupte şi persoanele care le puneau în practică. Noi, Consilierii municipali ai Fracțiunii Platforma DA, condamnăm cu toată vehemența modul inacceptabil de gestiune a administrăii Chişinăului şi acțiunile ilegale ale primarului de Chișinău Ivan Ceban. Bunele sale intenţii nu sunt decât un paravan demagogic şi mincinos pentru acoperirea fărădelegilor la care recurge fără scrupule, cu o neruşinare ieşită din comun. S-a ajuns deja la practicile abominabile ale lui Plahotniuc de răzbunare, persecuţie şi şantaj politic şi ne întrebăm în ce vor mai degenera acestea. Un exemlu recent este de practici de grotă, incompatibile cu principiile democratice este şi demiterea nejustificată şi abuzivă a vicepretorilor propuşi de Platforma DA ca răspuns la refuzul nostru de a vota în şedinţa CMC un proiect extrem de dubios propus de Ivan Ceban. Considerăm că aceste demiteri ilegale și nefondate sunt o vendetta incalificabilă a primarului în rezultatul activității consilierilor municipali ai Platformei DA, care s-au opus cu fermitate proiectului de decizie înaintat de Ivan Ceban cu privire la “asamblarea autobuzelor pentru municipiul Chișinău”, prin accesarea unui credit în condiții dubioase și la un procent exorbitant de 8%, cu prețul de 122.6 mii euro per bucată (cost total 12 260 000 euro). Toate demersurile privind achiziționarea autobuzelor au fost făcute total netransparent, nefiind respectată procedura prevăzută de lege pentru organizarea licitaţiilor publice, fără audieri și dezbateri publice. Acest mod de a acţiona este contrar intereselor chişinăuienilor care alimentează sursele bugetare ale municipiului şi sunt, de facto decidentul principal, ceea ce, probabil, Ivan Ceban a uitat imediat după campania electorală şi își desfășoară activitatea în primaria Chișinău ca în SRL-ul propriu. De asemenea, în proiectul de decizie și nota informativă anexată, la secţia “parametrii tehnici” nu este indicată specificația principală - «consumul de energie». Avand în vedere că municipalitatea subvenționează cheltuielile anume la acest capitol, considerăm că această omitere este o tăinuire cu rea credinţă a informației. La solicitarea noastră adresată Direcției Generale Transport Public și Căi de Comunicație pe acest subiect, ni s-a comunicat că direcţia respectivă nu a fost consultată în niciun fel în cadrul procesului de elaborare a proiectului de decizie, a notei informative și de selectare a ofertelor. De asemenea, nu a fost consultat vreun specialist în eficiența energetică, fapt absolut necesar conform legislației în vigoare în acest domeniu. Am aflat cu stupoare că de “întrebarea” aceasta s-a ocupat exclusiv Vadim Mitriuc, consilierul primarului. Fracțiunea Municipală a Platformei DA nu a susținut acest proiect de decizie elaborat cu încalcări flagrante ale procedurii legale şi a solicitat primarului Ivan Ceban prezentarea unei note informative exhaustive și în conformitate cu regulamentele în vigoare pe acest domeniu, specificate și elaborate de UE. Îngrijorarea noastră a fost argumentată şi prin faptul că tipul de autobuze selectat pentru a fi asamblat/procurat pentru chişinăuieni după accesarea creditului dubios, trezeşte, cel puţin, nedumerire. Astfel de tipuri de transport public care funcţionează în bază de combustibil de tip diesel, nu mai sunt utilizate în nicio ţară europeană civilizată! Acestea, pe lângă faptul că generează cresterea iminentă a tarifelor, poluează excesiv mediul înconjurător, având un impact nefast asupra sănătăţii oamenilor. Reacţia primarului, însă, este total absurdă, disproporţionată şi incalificabilă. În loc să se conformeze solicitării noastre perfect legitime, Ivan Ceban a decis sa se rafuiască politic cu Platforma DA, impunând pretorii de sectoare să înainteze demersuri în vederea demiterii vicepretorilor, membri ai Platformei DA. Avand în vedere apropiata campanie electorala prezidenţială şi aspiraţia nedisimulată a lui Igor Dodon pentru al doilea mandat de preşedinte al Republicii Moldova, întelegem graba lui Ivan Ceban în vederea achizitionării autobuzelor ca mijloc de reclamă electorală pentru “stăpânul” său. Dar această grabă aproape isterică demonstrează clar faptul că actualul primar socialist al capitalei utilizează abuziv resursele administrative în scop electoral, comite abuz în serviciu şi încalcă toate normele legale şi procedurile regulamentare pentru achiziţiile publice. Noi, consilierii municipali ai Platformei DA, condamnăm fără echivoc atitudinea iresponsabilă a primarului faţă de interesele reale ale chişinăuienilor, Ca urmare a celor expuse, SOLICITĂM: - iniţierea imediată a unor audieri şi dezbateri publice în vederea elaborării unei decizii optime, de maximă eficienţă şi utilitate, privind achizitionarea unităţilor de transport în comun, - publicarea tuturor ofertelor parvenite de la diverşi producători, precum si ofertele de creditare, în vederea desfăşurării unei licitaţii transparente, - consultarea expertilor în eficienţa energetică, în transport, a ecologiştilor, în vederea achiziţionării tipului optim de autobuze, - anularea dispoziţiilor total nejustificate de demitere a vicepretorilor Platformei DA şi încetarea fără întârziere a practicilor de rafuială politică, incompatibilă cu principiile democratice de guvernare la orice nivel.

citește mai mult