ACASĂ/ Declarații

Declarație cu privire la situația în sistemul de educație și cercetare din Republica Moldova

03 Mai 2017

Educația și cercetarea sunt doi piloni pe care poate fi fundamentată o societate modernă. Anume de aceste domenii de activitate depinde nivelul de pregătire a specialiștilor calificați și a tehnologiilor noi pentru diverse ramuri ale economiei. În anii de independență a Republicii Moldova grija statului pentru dezvoltarea atât a educației, cât și a cercetării a fost diminuată și a condus la generarea unor probleme serioase de sistem.

Platforma Demnitate și Adevăr consideră că situația actuală din domeniul educației și cercetării din Republica Moldova este una critică și necesită efectuarea unor reforme complexe de ordin conceptual, structural și financiar în ceea ce privește pregătirea specialiștilor pentru economia țării pe profiluri și specialități.

Situația demografică catastrofală (care a început prin anii 90 ai secolului trecut din cauza exodului masiv al populației generat de incompetența guvernanților) a condus la apariţia unor grave probleme în domeniul educației. Din an în an avem tot mai puțini absolvenți de licee și tot mai puțini studenți în cele circa 30 de universități din țară. În ultimii cinci ani numărul de absolvenți ai liceelor s-a diminuat cu 38%, iar în anul de studii 2016/2017 la studiile liceale s-au înscris mai puțin de 10 000 elevi. Această situație influențează direct activitatea instituțiilor superioare de învățământ. Astfel, în anul curent de studii, în universități au fost înmatriculate 15,4 mii persoane (cu 2,3 mii mai puţine față de anul trecut).

O problemă serioasă în sistemul educațional o constituie lipsa coordonării și continuității studiilor la toate nivelurile de pregătire: gimnazial, liceal, de licență, masterat, doctorat. În prezent pregătirea unui specialist cu studii superioare are loc pe parcursul a 17 ani, însă nivelul și volumul de cunoștințe necesare pentru activitatea profesională uneori este mai slab, comparativ cu cei 15 ani de studii ce se făceau cu 30-40 ani în urmă. Studiile de master deseori poartă un caracter formal. Până în prezent, după mai mult de 15 ani de la inițierea studiilor de master, în Republica Moldova nu există un cadru legal care ar oferi un statut financiar-profesional conform calificării absolventului. Aceasta din urmă diminuează importanța acestor studii, influențează negativ calitatea serviciilor prestate pe piața de muncă. Admiterea la studii superioare și pregătirea specialiștilor se face fără a ține cont de necesitățile pieței de muncă. În rezultat, la unele profesii constatăm un surplus considerabil de specialiști care într-un final nu se pot angaja în câmpul muncii conform calificării obținute și, totodată, o lipsă acută de specialiști în domenii importante ale economiei naționale. E vorba, în primul rând de specialități inginerești, pedagogice, profesii din domeniul culturii etc.

O problemă dureroasă pentru întregul sistem educațional din Republica Moldova este problema finanțării atât a învățământului preuniversitar cât și a celui universitar. Salarizarea proastă generează, la rândul său, mai multe probleme ce țin de calitatea cunoștințelor obținute de către elevi și studenți, continuitatea generațiilor de pedagogi în sistemul educațional, diminuarea intereselor față de unele profesii importante pentru dezvoltarea și consolidarea societății. Salariile mici din sistemul de învățământ generează, într-un final, și pensii mici. Un cadru didactic cu merite deosebite în activitatea profesională, ajungând la pensie, este umilit și înjosit de penurie.

Printre alte probleme la fel de grave cu care se confruntă sistemul educațional se numără: lipsa unei politici clare de asigurare a calității studiilor, conținuturi educaționale deseori irelevante pentru piața muncii, ineficiența cheltuielilor în sistemul educațional, condiții de studii neadecvate pentru elevi și profesori, în special în zonele rurale, etc.  

O situație la fel de tristă se observă și în domeniul cercetării. În ultimii 20-25 de ani Republica Moldova a pierdut sute de savanți talentați, deținători de grade științifice, care au plecat peste hotare din cauza salariilor mizerabile și a lipsei de utilaje, de laboratoare moderne, necesare pentru desfășurarea activității științifice. Au dispărut un șir de școli științifice, cunoscute pe vremuri departe peste hotarele țării. În prezent, circa 70% din toți deținătorii de grade științifice (pentru unele domenii această cifră ajunge și la 90%) activează în instituții superioare de învățământ. Acest potențial științific nu este folosit pe deplin în activități de cercetare, iar unele cadre didactice nu sunt deloc implicate în astfel de activități.

În contrast cu această situație gravă, continuă politizarea excesivă a instituțiilor de învățământ care au devenit în ultimii 8 ani ţinta unor abordări propagandistice din partea anumitor partide aflate la putere. Este de neacceptat situaţia în care mai mulţi rectori, decani, directori de licee, şcoli, colegii, şcoli profesionale, profesori au devenit agenţi electorali ai unor partide care fac presiuni şi manipulează elevii şi studenţii în interes politic propriu.

Obiectivul fundamental al politicilor în domeniul educației constă în crearea unui capital uman performant. Sistemul educațional trebuie să formeze cetățeni conștienți, cu spirit critic, cu dragoste și atitudine responsabilă față de țară.

Platforma Demnitate și Adevăr  menționează că nesoluționarea problemelor din domeniile de educație și cercetare va avea urmări grave pentru economia țării și declară că va lupta pentru reforme serioase ce se referă în primul rând la:

  1. Identificarea și stabilirea unui larg consens național în societate cu privire la politicile educaționale cu scopul asigurării unei continuități în implementarea politicilor indiferent de ciclurile politice;
  2. Consolidarea sistemului de asigurare a calităţii pentru tot sistemul educaţional. O atenţie specială va fi acordată consolidării instituţionale a Inspectoratului Şcolar, Agenţiei Naţionale pentru Curriculum şi Evaluare,  Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional şi altor instituţii responsabile de control asupra calităţii şi evaluare. Este extrem de importantă consolidarea capacităţilor Ministerului Educaţiei.
  3. Crearea unui sistem eficient de formare a cadrelor didactice prin consolidarea instituțiilor care pregătesc pedagogi. Un element important al acestei politici va consta în crearea unui sistem eficient de formare continuă a cadrelor didactice. La fel, este necesară promovarea mobilității cadrelor didactice pentru acumularea experienței internaționale care poate fi implementată în Republica Moldova;   
  4. Crearea unui sistem de motivare a cadrelor didactice și creșterea prestigiului profesiei de padagog;
  5. Reformarea integrală a sistemului de salarizare astfel încât în 2-3 ani salariul minim de bază pentru cadrele didactice din învățământ și cercetătorii științifici șă pornească de la salariul mediu pe economie;
  6. Modernizarea conținuturilor educaționale, inclusiv prin creșterea calității proceselor de predare/învățare/evaluare. Este necesară utilizarea noilor metode de predare cu un accent sporit pe utilizarea tehnologiilor informaționale;  
  7. Încurajarea admiterii la specialități absolut necesare pentru Republica Moldova printr-un sistem preferențial de burse, asigurare deplină cu cămin, un șir de alte facilități de ordin financiar și social;
  8. Elaborarea cadrului legal de oferire a unui statut financiar-profesional conform calificării absolventului studiilor de master;
  9. Stimularea activităților de cercetare științifică în universități prin micșorarea normei didactice, introducerea anului sabatic, în special pentru deținătorii de grad științific.

 

Chișinău, 3 mai 2017

27 Septembrie 2022

Platforma DA: Metodologia propusă este una greșită și necesită a fi ajustată...

Platforma DA a transmis către Ministerul Muncii și Protecției Sociale poziția Platformei DA cu privire la metodologia de calcul a compensațiilor.
Metodologia propusă este una greșită și necesită a fi ajustată pentru ca aceasta să fie în concordanță cu realitățile și să asigure atribuirea corectă a categoriilor de vulnerabilitate.
Considerăm total greșit să fie calculat cuantumul cheltuielilor unei persoane drept 60% din valoarea minimului de existență. Minimul de existență calculat de BNS este și așa mizer și nu corespunde realităților. Am propus calcularea cheltuielilor unei persoane în baza coeficientului ”cheltuieli de consum mediu”.
În același timp, pentru a avea un calcul corect cu privire la cheltuielile reale ale unei persoane/familii, în formularul de aplicare la compensații trebuie de permis solicitantului să poată anexa acte confirmative a altor cheltuieli pe care le suportă lunar.
În calitate de partid extraparlamentar responsabil, ne dorim ca politicile implementate de Guvern să fie cât mai calitative și în sprijinul oamenilor. Anume din această cauză Platforma DA vine cu expertiză și propuneri constructive de îmbunătățire a proiectului.
Fără modificările propuse, modalitatea de atribuire a categoriilor de vulnerabilitate va fi una incorectă, iar multe persoane vor fi excluse nejustificat din atribuirea compensațiilor, fiind lăsați pe cont propriu în perioada rece a anului.
[pdf-embedder url="https://www.platformada.md/wp-content/uploads/2022/09/MMPS-Vulnerabilitate.signed.pdf" title="MMPS Vulnerabilitate.signed"]

citește mai mult

23 Septembrie 2022

Declarația Platformei DA cu privire la majorarea tarifului la gaz...

Platforma DA consideră că modificările la legea gazelor trebuiau votate imediat după semnarea contractului cu Gazprom. Formațiunea cere demisia ministrului Andrei Spînu pentru proastă gestionare în sectorul energetic și numirea unor funcționari competenți. Platforma DA declară că, din cauza incompetenței ministrului infrastructurii, a sabotajului celor de la ANRE și Moldovagaz și a tergiversării proceselor, de la 1 octombrie, toți cetățenii, chiar și cei care nu le-au cauzat, vor fi nevoiți să contribuie la achitarea datoriilor acumulate de MoldovaGaz. Prețul tarifului la gaz urma să scadă, inclusiv după formula existentă, moldovenii însă vor achita cu 27% mai mult. Asta înseamnă o proastă gestiune. Formațiunea este de părere că, acum, Republica Moldova se mai află sub un risc iminent în legătură cu asumarea Guvernului prin intermediul lui Andrei Spînu de a face audit la datorii și iresponsabilitatea de a nu face nimic în acest sens. Platforma DA consideră că, în situația actuală, demisia Ministrului infrastructurii este obligatorie. În același timp, îndemnăm guvernarea să numească oameni competenți în funcții, inclusiv la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Dinu Plîngău, președintele Platformei DA: „Este incredibil cum Andrei Spînu, împreună cu ANRE și Ceban de la MoldovaGaz, sabotează Republica Moldova. Au permis acumularea datoriilor și au decis să le bage în tarif exact acum, când e cel mai greu. Eu nu pot să înțeleg oare de câte argumente mai e nevoie și câți bani trebuie să mai scoată din buzunar cetățenii sărăciți ai Moldovei pentru ca cineva să înțeleagă că responsabilii trebuie schimbați, iar procurorii să investigheze modul în care s-au acumulat aceste datorii.” Liviu Vovc, secretar general al Platformei DA: „Cât s-au scărpinat deputații jumătate de an cu votarea legii, MoldovaGaz a adunat datorii de 5 miliarde lei, pe care acum le vom achita cu toții. Dominatorul care a semnat contractul cu Gazprom și s-a asumat că nu vor fi acumulate datorii cred că știa ce a semnat. De ce nu a solicitat modificarea legislației încă în toamna anului trecut?” Amintim că astăzi, 23 septembrie, 2022, Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat un nou tarif de furnizare a gazelor naturale, de 29,37 lei per m3 gaz. Acesta intră în vigoare de la 1 octombrie, 2022.

citește mai mult

20 Septembrie 2022

Platforma DA insistă pe majorarea indemnizației cu 1000 de lei pentru TOATE mamele: Îndemnăm maj...

În activitatea sa Platforma DA a promovat constant susținerea tinerilor familii și creșterea demografică. Noi considerăm că este nevoie de politici concrete de redresare a natalității cât și politici de susținere a tinerilor. Doar prin astfel de acțiuni vom putea reduce din proporțiile emigrării și oferi o șansă de dezvoltare Republicii Moldova. Amintim că în legislatura precedentă Stela Macari, deputat al Platformei DA a înregistrat o inițiativă legislatvă care prevedea indexarea conform ratei inflație a indemnizației pentru creșterea copilului. Acel proiect nu a reușit a fi votat până la dizolvarea Parlamentului, iar în legislatura actuală cu regret nu se mai regăsesc reprezentanți ai Platformei DA care să insiste pe această modificare importantă a legislației. Totodată remarcăm că recent mai mulți deputați au declarat că va fi oferită o ”alocație lunară de 1000 lei pentru copii cu vârsta sub 2 ani, INDIFERENT dacă părinții sunt sau nu asigurați”. Realitatea însă nu coincide cu cele declarate de deputați, iar conform proiectului de lege care a fost votat în prima lectură: -          Persoanele asigurate vor beneficia de 1000 lei suplimentar -          Persoanelor neasigurate indemnizația va fi majorată cu DOAR 260 lei, de la 740 la 1000 lei. În timp ce, pentru primul semestru al anului 2022 Biroul Național de Statistică a calculat minimul de existență pentru un copil de la 1 la 6 ani în sumă de 2094 lei, Guvernul planifică să acorde parinților neasigurați doar jumătate din minimul necesar pentru creșterea unui copil. Considerăm că abordarea guvernării este una disproporționată și nicidecum nu va soluționa problemele tinerilor părinți. În rândul persoanelor neasigurate se regăsesc și studenții sau tinerii care au absolvit recent universitatea și nu au reușit să acumuleze stagiul necesar. Conform datelor Biroului Național de Statistică prețurile medii de consum în luna august 2022 comparativ cu luna august 2021 (în ultimele 12 luni) au crescut cu 34,29%, iar la produsele alimentare cu 38,39%. În situația actuală, când inflația a ajuns la cote maxime majorarea cu doar 260 lei a indemnizației pentru creșterea copilului pentru persoanele neasigurate este o bătaie de joc. Menționăm că pe parcursul ultimilor doi ani s-au născut 60 059 copii, dintre care 30832 copii s-au născut în 2020 și 29227 copii în 2021. Iar la 58% din numărul copiilor născuți în ultimii doi ani (34689 copii) mama are o vârstă sub 30 ani. Mame tinere, care încă studiază sau abia au absolvit și nu au cum să aibă stagiul suficient de cotizare pentru a beneficia de o indemnizație decentă. Platforma DA insistă pe imlementarea unor măsuri clare de încurajare a tinerilor părinți, în caz contrar riscăm să ne confruntăm cu o descreștere demografică și emigrare masivă a tinerilor. Luând în considerare că proiectul de lege cu privire la această indemnizație încă nu a fost votat de Parlament în lectură finală, îndemnăm majoritatea parlamentară să revadă proiectul și să îl ajusteze conform realităților. Pentru racordarea la situația actuală din Republica Moldova solicităm majorarea și a indemnizației pentru persoanele neasigurate cu 1000 lei, similar persoanelor asigurate. Iar pe termen lung, pentru a îmbunătăți măsurile de susținere a familiilor tinere cu copii, propunem ca de la 1 ianuarie 2022 să fie inclusă în legislație o normă separată care să prevadă acordarea unei indemnizații speciale pentru părinții studenți sau tineri absolvenți, iar pentru persoanele asigurate să fie revăzută formula de calcul al indemnizației, încât să fie majorat de la 30% la 50% cuantumul din salariu pentru calcularea indemnizației de creștere a copilului. În același timp îndemnăm deputații să aprobe proiectul doamnei Stela Macari cu privire la indexarea anuală a indemnizației pentru creșterea copilului. În același timp este necesar de implementat un program de susținere a familiilor cu copii prin acțiuni concrete precum: acces gratuit/compensat la investigații necesare și medicamente  pentru femeile însărcinate și copii mici, accesarea creditelor fără dobândă pentru tinerii căsătoriți, creșterea numărului de creșe și în regiunile unde se atestă creșterea numărului copiilor, stimulente de încadrare pentru părinții care revin la serviciu, controlul prețurilor la produsele și serviciile destinate copiilor prin plafonarea acestora.

citește mai mult